26 Januari 2015

Waartoe zijn we in de dominicaanse context geroepen?

Ga naar overzicht

Deel op:

rofetisch zijn is kijken vanuit de periferie in plaats van het centrum, dat in onze wereld geld en macht is.

Dominicanen hebben als taak de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus. Maar die verkondiging moet goed gefundeerd zijn door studie en contemplatie, en dient rekening te houden met de tekenen van de tijd. Daarnaast is verkondiging dialogaal: ze ontstaat door in gesprek te gaan.

Paus Franciscus stelt nadrukkelijk dat religieuzen Jezus volgen op profetische manier. Religieuzen hebben tot taak de wereld wakker te schudden. Dat betekent: een visie ontwikkelen en uitdragen wat het geloof vandaag de dag betekent, trouw aan de oorsprong: de liefde tot God.

Profetisch is het om de mens weer centraal te stellen en in het bijzonder de mensen aan de rand van de maatschappij. De mensen van wie hun stem niet of onvoldoende wordt gehoord.

*

Ontleend aan de overweging van provinciaal overste René Dinklo o.p. in Zwolle, op 24 en 25 januari 2015.