26 Januari 2015

TGL over religieuze families vandaag

Ga naar overzicht

Deel op:

aus Franciscus wijdde 2015 aan &het Godgewijde leven’, zoals dan ook dit nummer van het Vlaams-Nederlandse tijdschrift TGL heet. Over de verschillende spirituele tradities en families in het katholiek geloof.

tgl-jan-2015In de loop van de geschiedenis van het christendom zijn er telkens specifieke groepen ontstaan, steeds met een eigen kleur en geschiedenis en met een eigen oogmerk, oriëntatie en spiritualiteit. De oudste zijn de ordes die staan in de lijn van Benedictus en zijn regel en hebben een geschiedenis van al 1500 jaar. Andere ordes (en congregaties) ontstonden in de middeleeuwen en de moderne tijd, zoals de dominicanen, karmelieten, jezuïeten, de volgelingen van Don Bosco, etc. Religieuzen hebben door hun spiritualiteit en leefwijze altijd een bepaalde kleur en inspiratie aan het geloofsleven gegeven en stonden vaak dicht bij de gelovigen.

Op dit moment zijn veel mensen spiritueel op zoek. Tegelijkertijd vergrijzen de religieuzen en neemt hun aantal sterk af. De lekentakken van de verschillende ordes van religieuzen winnen echter aan belangstelling. Mensen zoeken een spiritueel thuis en werken met gelijkgezinden aan een herbronning van de spiritualiteit van de eigen religieuze familie en naar de betekenis ervan in de huidige samenleving.

Met bijdragen van Frans Maas; zr. Marie-Madeleine Maes; zr. Hildegard C. Koetsveld; br. Gerard Mathijsen osb; zr. Katharina Michiels; br. Bernardus Peeters ocso; Mariette Fleur OFS; Antoinette van Mossevelde; Sanny Bruijns o.carm.; Walter Ceijsens s.j.; Eric Haelvoet SDB; Kolet Janssen; Piet Hoogeveen; Kris Gelaude. Hoofdredactie: Leo Oosterveen o.p.

Klik hier voor meer informatie over het nummer.

Voor abonnementen zie: www.tgl.be.
Besteladres Nederland: ahmmetz1941@kpnmail.nl.
Besteladres België: abon@licap.be.

Kosten per los nummer: € 7,95 plus verzendkosten.