19 December 2014

Italiaans klooster Bethanië overgedragen

Ga naar overzicht

Deel op:

n de laatste aflevering van hun nieuwsbrief &Blikwisseling’ van dit jaar blikken de dominicanessen van Bethanië onder meer terug op hun eeuwfeest en op de overdracht van hun Italiaanse klooster aan de Amerikaanse dominicanessen van Nashville.

Oud en nieuw in Italië, door elkaar heen.

Op 11 oktober hadden de nieuwe bewoonsters van het Villaggio Betania in Bracciano, ten noordwesten van Rome, alle voormalige bewoonsters uitgenodigd om elkaar te ontmoeten. Sommigen van hen hadden elkaar decennialang niet gezien.

Zr. Marjolein Bruinen o.p. was van 1985 tot 1995 directrice van het huis, waar jonge mensen werden opgevangen. In haar bergroetingswoord tijdens de Eucharistieviering, opgedragen door de lokale bisschop, zei ze dat ze zowel verdriet als blijdschap voelde. Verdriet, omdat nu definitief een punt is gezet achter alle activiteiten van de zusters van Bethanië in Italië. Blij omdat er weer dominicanessen in het huis wonen, die zich ook voor de jeugd inzetten. &Een gast zei eens: “Hier ademen de muren de liefde waarmee voor de kinderen werd gezorgd”. Dat zal niet ophouden.’

Na de Mis bood de burgemeester van Bracciano het ereburgerschap van de stad aan de Nederlandse zr. Elisabeth aan. Ook zr. Rafael werd gee?erd. Aansluitend was er een lopend buffet met door iedereen meegebrachte etenswaren. &Het leek de wonderbare broodvermenigvuldiging wel’, schrijven de zusters in hun nieuwsbrief: &Toen alle circa tweehonderd aanwezigen genoeg hadden, was er nog veel over dat naar een sociale instelling kon.’

Het huis is overgenomen door de dominicanessen van Nashville, Tennessee, een snel groeiende Amerikaanse congregatie, die sinds dit jaar ook in Nederland een klooster heeft, namelijk in Sittard.

Klik hier om de digitale versie van de Blikwisseling van de Dominicanessen van Bethanië te lezen.