03 November 2014

Van wie is de Bijbel?

Ga naar overzicht

Deel op:

et Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) sloot onlangs de website biblija.net. Wie de Bijbel online wil raadplegen, moet nu naar www.debijbel.nl om daar in te loggen. Een boze open brief van Karin Bornhijm, lekendominicaan en informatiemanager.

Inlogscherm van debijbel.nl. Klik om de site te bezoeken.

Geachte heer, mevrouw,

Al vele jaren maakte ik gebruik van de website van Biblija.net. Voor mij een onmisbaar instrument voor Bijbelstudie en de voorbereiding voor kinderwoorddiensten, jeugddiensten en weekendvieringen.

Met toenemende verbazing, verontwaardiging en zelfs groeiende boosheid neem ik kennis van de nieuwe website www.debijbel.nl. De aankondigingen waren veelbelovend en dat biblija.net aan vernieuwing toe was, kon ik goed begrijpen.

Maar dat de Bijbel nu achter slot en grendel gaat, is werkelijk onbegrijpelijk.
Natuurlijk beweert u: &Maar het is gratis’. Dat doet er niet toe. Het probleem is dat je moet inloggen.
Eerst vertellen wie je bent en dan is de NBG zo goed om mij toegang te verlenen tot het Woord. Voor zover ik weet heeft Jezus niet voortdurend tegen mensen gezegd: &Geef eerst even je naam, dan zal ik vertellen van het Goede Nieuws’.

Ik heb niets te verbergen en ben zelfs van beroep informatiemanager. Als zodanig kan ik ook met zekerheid zeggen dat wat debijbel.nl doet tegen de gangbare trend is, die hoort bij de mondiale informatiemaatschappij waarin we leven. En die trend – zelfs overheidsbeleid – is &openbaar en vrij toegankelijk’.

Debijbel.nl biedt naast de Bijbel nog vele mogelijkheden en aanvullende informatie. Dat voor het gebruik daarvan betaald moet worden, begrijp ik. U leeft ook niet van de lucht. Maar dat de basis, de bijbelteksten, achter slot en grendel gaat, begrijp ik niet.

Ik vond het juist hoogstaand en bijdragend aan de verkondiging en de oecumene dat de NBG samen met de katholieke kerk erin geslaagd was om een website als biblijanet ter beschikking te stellen.

Daarom doe ik een dringend beroep op u om de inlog te heroverwegen en af te schaffen en de basis zoals biblijanet die bood te herstellen. Niet voor mij, maar omwille van Gods Woord voor deze wereld.

Met vriendelijke groet,

Karin Bornhijm
lekendominicaan

Overigens: de katholieke versie van de Bijbel is open en gratis te raadplegen via www.willibrordbijbel.nl