07 November 2014

Op weg naar 800 jaar dominicanen

Ga naar overzicht

Deel op:

ussen 7 november 2015 en 21 januari 2017 vieren dominicaanse zusters en broeders wereldwijd het achtste eeuwfeest van de Orde der Predikers. Ook in Nederland wordt het feest voorbereid.

Jan Laan o.p.

Jan Laan en Louis Klinkenberg zijn aangewezen als &promotoren’ van het jubileumfeest namens de broeders. Zij werken samen met promotoren van de andere takken van de dominicaanse familie: de zustercongregaties en de leken.

Het generalaat in Rome vroeg alle provincies wereldwijd om voor 1 januari 2015  overzicht te geven over de activiteiten. De promotoren inventariseren en ordenen de vele initiatieven die aan het ontstaan zijn, om elkaar te informeren en ervoor te zorgen dat de activiteiten verspreid plaatsvinden.

Wie wil weten wat er wanneer in voorbereiding is, of wie nieuwe activiteiten wil aanmelden, kan contact opnemen met Jan Laan via e-mail of met een promotor uit eigen kring: Christa Hijstek, Gerard van Etten (DLN), Baptiste Tuin, Elisabeth van der Wilk en Ineke van Cuijk.

Op de website van de Orde, www.op.org is een aparte rubriek te vinden over het jubileum, met initiatieven en artikelen die de creativiteit kunnen prikkelen. Ook is er een officiële hymne gecomponeerd door een Filippijnse broeder: het lied Laudare, benedicere, praedicare zou in een gemiddelde musical niet misstaan. Via deze link kunt u de veertien internationale evenementen bekijken.

jubilee-logoHet internationale jubileumgebed wordt op een boekenlegger gedrukt, zodat het bij de hand is tijdens de gebedstijden.

God, Vader van barmhartigheid,
die uw dienaar Dominicus de Guzman riep
om in geloof op weg te gaan
als rondreizende pelgrim en prediker van genade.

Wij vragen U, nu wij ons voorbereiden
op het Jubileum van de Orde,
om opnieuw de Geest van de verrezen Christus
in ons uit te schenken,
zodat wij trouw en vreugdevol
het Evangelie van vrede mogen verkondigen
door dezelfde Jezus Christus, onze Heer.
Amen

Daarnaast wordt er in de Nederlandse provincie gewerkt aan een stoutmoedig communicatieplan om in contact te komen met &vreemdelingen’, zoals Dominicus zijn eerste volgelingen erop uitstuurde naar de opkomende steden om daar te leren en te verkondigen. Eind januari 2015 ligt daar een plan voor klaar.