02 November 2014

Gebed op Allerzielen

Ga naar overzicht

Deel op:

od,
diep in ons hart
staat de hoop geplant op eeuwig leven.

Gijzelf zijt de bron van die hoop.
Gij hebt die bevestigd
in de verrijzenis van uw Zoon Jezus.

Dominicanessen van Bethanië, eerder dit jaar, op de begraafplaats van hun honderdjarige congregatie.

Snel ons ter hulp
wanneer de dood het licht verduistert.

Leg woorden van troost in onze mond
als mensen dreigen ten onder te gaan
bij het afsterven van een geliefde.

Wees ons nabij,
elke dag,
tot het uur is aangebroken
waarop ook wij U zullen zien
van aangezicht tot aangezicht.

“Dan is er geen rouw meer,
geen geween, geen smart
want al het oude is voorbij”
[Apok. 20,4]

Ontleend aan de suggesties voor de zondagsvieringen van de Vlaamse dominicaanse werkgroep van Schilde, Bergen.

Klik hier voor de namen en gezichten van overledenen uit dominicaanse kring van afgelopen jaar.

Gedenkbord met de namen van alle overleden dominicanessen van Voorschoten, in de hal van Huize Bijdorp.