28 November 2014

Bijbelvertaling weer online beschikbaar

Ga naar overzicht

Deel op:

anaf nu is De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) gratis online beschikbaar op www.bijbelgenootschap.nl. Lekendominicaan Karin Bornhijm schreef onlangs op deze site een open brief over de ontoegankelijkheid van de Bijbel. Ze stond niet alleen in haar kritiek.

Inlogscherm van debijbel.nl. Klik om de site te bezoeken.

Voor het lezen en doorbladeren van de Nieuwe Bijbelvertaling is nu geen inlog meer nodig, dat was het bezwaar over de verhuizing van de voor iedereen toegankelijke website biblija.net naar www.debijbel.nl. Het NBG verliest al jaren leden en hoopte door de nieuwe aanpak meer betalende leden aan te trekken. Met name de ontoegankelijkheid van de Bijbel zelf kwam het NBG op veel kritiek te staan.

Het Nederlands Bijbelgenootschap zegt het belangrijk te vinden dat iedereen gratis online de Bijbel kan lezen. Dat kan echter niet via de nieuwe website www.debijbel.nl, maar via een nieuw subdomein van de website van de organisatie zelf: www.bijbelgenootschap.nl/nbv. Dat moet je wel even weten, dus.

Wie gewoon naar debijbel.nl gaat, moet daar een account aanmaken en inloggen. Daar zijn meerdere vertalingen beschikbaar, en voor betalende leden van het Nederlands Bijbelgenootschap zijn er ook tal van extra’s. Wie een account aanmaakt, kan daar dertig dagen gratis in rondstruinen.

Via de open vertaling www.bijbelgenootschap.nl/nbv kan eenvoudig worden gelinkt naar een specifiek vers of hoofdstuk in de Bijbel. Het betreffende bijbelgedeelte wordt dan direct getoond.

De katholieke Willibrordvertaling is nog gewoon te vinden op de website www.willibrordbijbel.nl.

Eerder verscheen: Van wie is de Bijbel?