17 Oktober 2014

'Eckhart boeit boeddhisten, christenen en seculieren'

Ga naar overzicht

Deel op:

n een tijd waarin ontkerkelijking en secularisatie onafwendbaar lijken, is het werk van de dominicaanse mysticus, prediker en theoloog Meister Eckhart opmerkelijk populair, schrijft André van der Braak op nieuwwij.nl.

Andre van der Braak is hoogleraar boeddhistische filosofie aan de VU en onderzoeker bij het DSTS-project &Meervoudige religieuze binding’.

Door zowel christenen als boeddhisten, zowel gelovigen als ongelovigen, zowel religieuzen als seculiere schrijvers en dichters, worden de preken en traktaten van Eckhart (1260-1327) intensief gelezen en geprezen.

Eckhart vormt voor velen een brug tussen verschillende religies, of een brug tussen geloof en ongeloof. Velen, die zich niet beschouwen als verbonden met een kerkelijke christelijke traditie, worden diep geraakt door de geschriften van Eckhart. In een tijd waarin religieuze diversiteit steeds meer toeneemt, groeit Eckhart uit tot brugfiguur. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de grote belangstelling die cursussen rondom zijn werk trekken in spirituele cursuscentra zoals het Dominicanenklooster in Huissen, het leerhuis Spiritualiteit en de Kloostertuin in Rotterdam, of de Vrije Gemeente in Amsterdam.

Waar is de huidige aantrekkingskracht van Eckhart nu precies op gebaseerd?

Lees de volledige tekst op www.nieuwwij.nl

omslag_eckhart_300x393Op zaterdag 15 november wordt het boek 'De spiritualiteit van Meister Eckhart. Een dominicaans mysticus in een multireligieuze samenleving’ onder redactie van André van der Braak, gepresenteerd in De Nieuwe Liefde in Amsterdam. Kijk hier voor meer informatie.

Eerder verscheen: Schillebeeckx-symposium in De Nieuwe Liefde

Op 8 november is er een bijzondere ontmoeting over de mystiek van Rumi en van Meister Eckhart in Rotterdam, met Leo de Jong o.p. en Nora Asrami: Studiedag: Rumi ontmoet Meister Eckhart