01 September 2014

Schillebeeckx' denken is volop actueel

Ga naar overzicht

Deel op:

et zwijgen van God wijst op zijn absolute aanwezigheid bij mensen tot in het diepste van hun lijden.

Schillebeeckx’ denken blijkt voor leidende stemmen in huidige internationale theologische discussies volop actueel. Zijn werk is niet alleen van betekenis voor actuele vragen over bijvoorbeeld de relatie tussen geloof en de publieke discussie en over de omgang met lijden en dood, maar heeft daaraan ook nog altijd een eigen bijdrage te leveren.

Jonge mensen van over de hele wereld worden gegrepen door zijn teksten, omdat deze hen helpen te doen en te zeggen wat ze denken te moeten doen en zeggen. Nadenken over racisme en seksueel geweld, bijvoorbeeld, of over hoe de eucharistie een protest betekent tegen een consumptiecultuur. Veel Nederlanders denken dat deze dingen irrelevant zijn, maar daar wordt op andere plaatsen op de wereld heel anders over gedacht.

Vooraf aan de opening van de tentoonstelling vierden we de herinnering aan Edward. We lazen onder meer met ontzag en ontroering hoe hij in een interview uit 1993 met de Italiaanse journalist Francesco Strazzari zei: het zwijgen van God wijst niet op zijn afwezigheid, maar op zijn absolute aanwezigheid bij mensen tot in de diepste diepten van hun lijden.

Aan het einde van een zomer die de aankondiging lijkt van een nieuwe periode van wereldwijde turbulentie en geweld, ontleenden we er troost en hoop uit.

Theoloog en lekendominicaan Erik Borgman in zijn column op de website debezieling.nl

Klik hier voor zijn tekst bij de Memorial Service op 29 augustus: Memorial Service Schillebeeckx – Erik Borgman