21 September 2014

'Rijk der hemelen is realiteit en idealiteit tegelijk'

Ga naar overzicht

Deel op:

oals de jonge broeders Richard en Matthijs met hun keuze voor de dominicanen uit hun comfortzone stapten, zo is hun komst ook een uitdaging aan de oudere broeders om hún comfortzone te verlaten.

De Dominicanenkerk in Zwolle

Dat zei provinciaal René Dinklo zondag bij de eerste kleine of tijdelijke professie in de Nederlandse provincie in 23 jaar. Dinklo zelf, lang &laatste der dominicanen’ genoemd, deed in 1991 zijn tijdelijke en in 1994 zijn grote of eeuwige professie.

Matthijs en Richard hebben nu beloofd om, &met Gods barmhartigheid en de uwe’, de komende drie jaar hun weg te zoeken in het leven als dominicaan. Matthijs zal dat in eerste instantie vanuit Zwolle doen, Richard zal nog drie jaar studeren in Oxford.

De viering van de professie was zondag een feestelijke en drukbezochte gebeurtenis. Vorig jaar zomer was Nederland nog de gemiddeld oudste provincie van de dominicanen, zonder enige jonge broeders in opleiding. Veel zusters, broeders en leken zijn dan ook opgetogen over dit nieuwe leven in de provincie, die momenteel nog een novice heeft. Met enkele andere kandidaten worden gesprekken gevoerd. De jonge broeders zullen in al dat enthousiasme hun weg moeten vinden.

Richard (links) en Matthijs aan het begin van de viering. Rechts op de achtergrond de Engelse novicemeester Richard Finn en de twee Engelse novicen, die vorige week hun tijdelijke professie uitspraken. Klik op de foto om te vergroten.

Afgelopen week zei René Dinklo in een artikel in Trouw dat overwogen wordt een nieuwe, mogelijk internationale communiteit te stichten. Dat betekent dat de nieuwe broeders in ieder geval niet het gewicht van de bestaande grote kloosters in Zwolle en Huissen moeten dragen, of dat van het klooster in het centrum van Rotterdam.

MatthijsMet hun professie staan Matthijs en Richard &in het Rijk der hemelen’, zei de provinciaal overste, &en dat is realiteit en idealiteit tegelijkertijd. De komende jaren mag je verder op ontdekkingsreis of jouw antwoord op Gods roepstem het antwoord is waarbij je als mens tot je recht komt en hoe je een bijdrage kunt leveren aan het doel van de dominicanenorde: het verkondigen van het evangelie voor het heil van de zielen.’

René Dinklo gaf aan dat de twee nieuwe broeders vorig jaar met het noviciaat in Cambridge op een dubbele manier uit hun comfort-zone zijn gestapt, door hun baan en vertrouwde leven op te geven én door in een andere cultuur opnieuw te beginnen. Dat was niet altijd gemakkelijk.

Voorafgaand aan het uitspreken van de professie liggen Richard en Matthijs op de grond voor het altaar.

Volgens de provinciaal is de Nederlandse provincie blij, &maar jullie komst is voor ons ook een uitdaging. Een jongere generatie zal de kans moeten krijgen om nieuwe wegen in te slaan. En dit betekent dat de oudere generatie ook de bereidheid moet hebben om hun eigen comfort-zone te verlaten. In verbondenheid met elkaar zullen we moeten werken aan toekomst en dat kan alleen met Gods barmhartigheid en die van elkaar.’

Naar aanleiding van de evangelielezing, over de werkers in de wijngaard, zei Dinklo dat een dominicaan weliswaar geen persoonlijke geldelijke beloning krijgt voor zijn werk, &maar het leven van een dominicaan is vooral een boeiend, uitdagend en verrijkend leven’.

Richard Steenvoorde spreekt de kleine professie uit ten overstaande van provinciaal overste René Dinklo, met rechts naast zich novicemaster Richard Finn en coprovinciaal Kees Keijsper. Links op de rug gezien staat Jan Laan, prior van Zwolle.

Een van de indrukwekkendste momenten van de professieviering: alle aanwezige zusters, leken en broeders staan in een groot carré om het altaar en heten Richard en Matthijs welkom met een omhelzing. Op de foto houden Henk Jongerius, prior van Huissen, en Matthijs elkaar even vast. (Klik om te vergroten)

 Zie ook: 'Een traditie die mijn geloof én verstand uitdaagt’

Op 26 oktober verwelkomen de lekendominicanen zes nieuwe leden:
Zes nieuwe lekendominicanen stellen zich voor (1)
Zes nieuwe lekendominicanen stellen zich voor (2)

Ook meedoen?