26 September 2014

God heeft oneindig veel meer gedaan

Ga naar overzicht

Deel op:

e kunt prima houden van wat je eigen is, zonder het beter te vinden dan de andere.

Tiemen Brouwer bij de viering van zijn gouden professiefeest.

Jezuïeten zijn dus niet beter dan dominicanen, sterker nog: religieuzen zijn niet beter dan mensen die gehuwd zijn, een eigen huis en tuin hebben, of zelf bepalen welk werk ze doen en waar.

Vroeger noemde men het religieuze leven de &staat der volmaaktheid’, de werkers van het eerste uur, in de termen van het evangelie. Maar pater Tiemen heeft het ooit mooi geformuleerd: in de jaren zestig en zeventig, toen men met tientallen uittrad en hij bleef, heeft hij dat nooit als een prestatie, laat staan als zijn eigen verdienste gezien. &God’, zo zei hij, &heeft me in alle wederwaardigheden de hand boven het hoofd gehouden.’

Wij zijn de werkers van het elfde uur. Zeker, we hebben ons offer gebracht, maar God heeft oneindig veel meer voor ons gedaan. Voor pater Tiemen, die vandaag vijftig jaar religieus leven viert, vijftig jaar dominicaan, is het kernwoord eerst en vooral &dankbaarheid’, dankbaarheid jegens God.

Uit de preek van jezuïet Marc Lindeijer op zondag 21 september in de Friezenkerk in Rome, bij het vijftigste professiefeest van dominicaan Tiemen Brouwer, die de rector is van de Nederlandse kerk naast het Vaticaan.

Klik hier voor de volledige tekst en hier voor de liturgie en foto’s.