04 September 2014

'Een traditie die mijn geloof én verstand uitdaagt'

Ga naar overzicht

Deel op:

p zondag 21 september doen twee Nederlandse mannen hun tijdelijke professie als broeder in de Orde der Predikers. In twee artikelen stellen zij zich aan ons voor. Richard Steenvoorde: &Ik geloof dat ieder mensenleven een antwoord is op een vraag van God: mens, wie ben jij?’

Richard Steenvoorde

Richard, wat heeft je gevormd en wat bracht je bij de dominicanen?

Tijdens mijn rechtenstudie werd ik geraakt door de vragen naar waarheid en gerechtigheid, maar ook de kwetsbaarheid van een mensenleven. Als ieder mens telt, en héél de mens telt, hoe zorg je dan dat ieder mens tot zijn of haar recht kan komen?

Vragen naar de diepste waarheid van ons bestaan, naar kwetsbaarheid en geluk, brachten mij toen op het spoor van de filosofie, en later de theologie. Bij de dominicanen heb ik een gemeenschap en een traditie gevonden waar zowel mijn geloof als mijn verstand uitgedaagd worden om antwoorden te vinden op die vragen.

Hoe is het eerste jaar van proeven aan dit religieuze leven je bevallen?

In het eerste jaar wordt je als het ware teruggezet tot een nulpunt. Alles wat je tot dan toe bereikt had doet er niet toe. Dan komt vanzelf de vraag: 'Maar wat doet er dan wel toe?’. Het is een confronterend jaar geweest, vooral met mijzelf. Wie ben ik? En wat vraagt de Heer nu van mij? Het antwoord kwam niet vanzelf. Dat moest ik dus ook leren: me aan God en het vormingsproces overgeven. De tijdelijke professie is voor mij een belangrijke nieuwe stap op de weg met God, in het voetspoor van Dominicus.

Wat ga je de komende drie jaar doen?

Richard SteenvoordeHard studeren in Oxford. Ik wil graag mijn theologieopleiding afronden. Als het zo ver komt, dan kan ik na de eeuwige professie beschikbaar zijn waar de orde mij nodig heeft. Daarnaast wil ik zoveel mogelijk dominicaanse gemeenschappen in binnen- en buitenland bezoeken om een goed beeld te krijgen van mijn nieuwe familie en de kansen die er liggen voor ons werk in Nederland. Mocht er nog tijd over zijn, dan zou ik graag een orkest en een koor vinden om mee te doen. Ik heb te weinig muziek gemaakt het afgelopen jaar.

Wat hoop je?

Ik geloof dat ieder mensenleven een antwoord is op een vraag van God: 'Mens, wie ben jij?’. Ik hoop dat ik bevestiging mag vinden dat de dominicaanse weg inderdaad het antwoord is dat God van mij vraagt.

*

De tijdelijke of kleine professie is na de kennismaking en het noviciaat een volgende stap in het religieuze leven. Hiermee begint een periode van drie jaar, daarna pas volgt de plechtige of grote professie. Tot die tijd zullen de nieuwe broeders spaarzaam zijn met publieke aandacht. Wel willen ze hier op de website van Dominicaans Nederland iets vertellen over hun weg.

De professieviering is op 21 september om 14.30u in de Dominicanenkerk te Zwolle. Iedereen is welkom, aanmelden wordt op prijs gesteld, via secretariaat@dominicanen.nl