16 September 2014

Eckhart bij Vlaamse prijs voor het religieuze boek

Ga naar overzicht

Deel op:

eze zomer verscheen Een weg van verstilling, een nieuw boek van de Vlaamse dominicaan Marcel Braekers over Meister Eckhart. Het boek is genomineerd voor de Vlaamse prijs voor het religieuze boek – en heeft stemmen nodig!

EenWegVanVerstilling_CVRDe dertiende-eeuwse dominicaan en mysticus Meister Eckhart staat meer dan ooit in de belangstelling van veel zoekende mensen. Eckhart lezen is een proces doormaken waarbij je &meer en meer durft los te laten wat zo veel eeuwen als onbetwijfelbare zekerheid werd verkondigd, maar als denken of als taal achterhaald is’, aldus de aankondiging van uitgeverij Averbode.

&Zo’n proces werkt heilzaam als het loslaten van voorstellingen die een mens verknechten of doen ineenkrimpen van angst of schuldgevoel. Veel al te menselijke zekerheden vallen weg en de kern duikt op: de Naam Ik ben die zal zijnIk zal met je meegaan.’

In dit boek verzamelt en becommentarieert Eckhartkenner Marcel Braekers teksten van Meister Eckhart. Hij geeft ook een boeiende inleiding over de tijd waarin Eckhart leefde en wat zijn visie is.

De jury van de Prijs voor het religieuze boek nomineerde dit boek &omwille van de glasheldere en toch meeslepende situering van het denken van Meister Eckhart. De auteur is erin geslaagd deze invloedrijke, historische, wat geheimzinnige figuur toegankelijk te maken voor een groter publiek. Dat alleen al is een krachttoer’.

Marcel Braekers is dominicaan en momenteel provinciaal overste van de Vlaamse dominicanen. Hij woont in Leuven.

U kunt hier stemmen op dit boek (en de andere nominaties bekijken).

Marcel Braekers, Een weg van verstilling. Averbode, ISBN 9789031737956