29 September 2014

De dakloze Jezus

Ga naar overzicht

Deel op:

even van wat je ten deel valt. Dat betekent je comfortzone verlaten. Antwoord geven aan de roep grensganger te zijn.

Beeldhouwer Timothy Schmalz maakte een bronzen beeld getiteld &Jesus the Homeless’.

Ja, zelfs de oversteek wagen naar de andere kant. De kant waar wat ogenschijnlijk groot is klein is en omgekeerd. Daarin ligt de zich telkens herhalende uitdaging Jezus te zien in de hongerigen, de dorstigen, de vreemdelingen, de naakten, de zieken en de gevangenen.

Dat paus Franciscus geraakt werd door het beeld van de kunstenaar Timothy Schmalz is begrijpelijk voor wie de brief Evangelii gaudium van Franciscus wat aandachtiger heeft bekeken. Op een ongekende wijze plaatst hij de armen in ons midden. Franciscus zegt dat: “In het hart van God … er een bijzondere plaats [is] voor de armen, en wel zozeer dat Hijzelf “arm is geworden”. Heel de weg van onze verlossing wordt [zo] getekend door de armen” (EG 197).

Vervolgens zegt hij dat hij een arme kerk wil voor de armen en dat de armen ons veel te leren hebben. Zij kennen immers “met hun eigen lijden de lijdende Christus” (EG 198).

Het zijn ongekende woorden. Het zijn woorden van dynamiet. Woorden die onze schijnbare zekerheden opblazen. Woorden die ons telkens weer uit evenwicht brengen, omwille van de kwetsbaarheid die wijzelf in ons dragen en omwille van de kwetsbaarheid van de mensen om ons heen.

Daarmee zijn wij telkens weer geroepen om de rechte weg te vinden op onze eigen kronkelpaden. Daarbij is het een geruststellende en tegelijkertijd onrust makende gedachte dat er op het bankje direct naast de doorboorde voeten, altijd een plekje vrij is.

Deel van de overweging van lekendominicaan en theoloog Thijs Caspers tijdens de retraite van de Dominicaanse Lekengemeenschap, afgelopen weekend in Huissen. Communiteit, kapelgemeenschap en DLN vierden samen de eucharistie. Klik hier voor de volledige tekst: Overweging Thijs Caspers DLN 28 sept 2014