06 Augustus 2014

'Waarom komt de wereld niet voor ons op?'

Ga naar overzicht

Deel op:

div id="stcpDiv"> UPDATE – De internationale website van de orde publiceert met enige regelmaat brieven van zusters dominicanessen die in Mosul wonen, de door ISIS bezette stad in Noord-Irak. Een huiveringwekkend verhaal van onderdrukking, verwoesting van erfgoed en verdwijnende christenen.

Dominicanessen in een verwoeste kerk. Precieze locatie onbekend. Bron: op.org

UPDATE: Op 7 augustus wordt gemeld dat de stad Karakosh, waar veel christenen wonen en verblijven, ingenomen is door ISIS.

Lieve zusters, broeders en vrienden,

Dank voor jullie betrokkenheid bij ons door gebed en steun in de afgelopen maanden. Het is een angstige tijd en we hopen op een wonder van God dat er een einde aan maakt. Tot dusverre hebben 510 families Mosul verlaten. Sommigen hadden het geluk te vertrekken voor de deadline van ISIS verstreek, zij konden bezittingen meenemen. 160 families hebben Mosul verlaten met alleen hun kleren aan. Al het andere zijn ze kwijt.

Deze families hebben hulp nodig. Mensen in christelijke dorpen waar de vluchtelingen heengegaan zijn hebben hun huizen open gesteld om voor onderdak en voedsel te zorgen, voor zover ze konden. Mensen willen graag helpen, maar het feit dat ze in juni en juli hun salarissen niet hebben gekregen, maakt het moeilijker voor hen om meer te bieden. De salarissen van mensen die in overheidsdienst zijn worden in ISIS-gebied niet uitbetaald.

Daarnaast heeft de economie in de hele provincie van Niniveh onder de situatie te lijden. Dat raakt iedereen. Sinds de spanningen in Mosul begonnen, zijn veel mensen hun baan kwijtgeraakt, want 99 procent van het werk ligt stil. Dat betekent dat er nauwelijks geld is om te gebruiken of te lenen voor mensen in nood. Dit geldt ook voor Erbil. Bovendien hebben de christenen in de vlakte van Niniveh hun voedselpakketten niet gekregen, waarin de regering voorzag via een verdelingssysteem. Dit is niet alleen voor vluchtelingen, maar voor iedereen een probleem.

Illustratie bij het artikel, locatie onbekend.

Niettemin roept de kerk mensen in de vlakte van Niniveh op om hun huizen open te stellen voor vluchtelingen. Er zijn ook families die in kerkzalen verblijven, met beperkte ruimte en voorzieningen. In Karakosh werken inwoners en kerken samen. Inwoners menen vluchtelingen op in hun huizen en kerken zorgen voor levensmiddelen. Daarom komen vluchtelingen graag naar Karakosh. De kerk wil bovendien, dankzij schenkingen, zorgen voor caravans als tijdelijke behuizing. Dit neemt echter meer tijd in beslag dan verwacht.

Zoals u misschien weet over de situatie in Mosul heeft ISIS een beleid in het besturen van de stad. Na het wegjagen van zoveel mogelijk christenen begonnen ze de heilige plaatsen aan te pakken, waar mensen woedend over zijn. Op dit moment staan de kerkgebouwen onder hun controle. De kruisen zijn er afgehaald. We weten niet in hoeverre de gebouwen beschadigd zijn.

Er zijn ook een paar moskeeën beschadigd. ISIS vernietigde vorige week twee moskeeën met heiligdommen: de moskee van profeet Sheeth (Seth) en die van de profeet Younis (Jona), volgens de traditie het graf van Jona. De militanten vinden dat zulke moskeeën plaatsen van afvalligheid zijn geworden, niet van gebed. Dit is zeer pijnlijk voor alle mensen, want de schrijn van Jona gold als een monument. Het was bovendien een historische plaats, omdat het gebouwd was bovenop een oude kerk. De vernietiging van zulke plaatsen is de verwoesting van ons erfgoed.

Daarnaast stelt ISIS regels die ook voor inwoners van Mosul onverteerbaar zijn, zoals het gedwongen ronselen van jonge mensen voor hun zaak, vrouwen verbieden uit te gaan en de strikte handhaving van hun interpretatie van de islamitische wet.

De inmiddels verwoeste moskee van de profeet Younis / Jona

Mensen in dorpen rond Mosul zijn bang dat ISIS hun greep op het leven uitbreidt na de islamitische feestdagen. Deze periode was een soort pauzetijd, niemand weet wat zal volgen. Maar in feite zijn ze al begonnen hun controle te vergroten. Gisteren (3 augustus) werd er gevochten tussen ISIS en Pashmerga (Koerdische strijders) ten noorden van Mosul. Tegelijkertijd valt het Iraakse regeringsleger ISIS  in Mosul aan.

De meeste christenen in dorpen als Batnaya en Telkaif hebben hun huizen verlaten, omdat Mosul zo dichtbij is. In Karkush is het momenteel rustig. Toch zijn veel christenen zo bang dat sommige families naar Koerdistan gaan. Sommigen willen het land uit, sommigen blijven. In ieder geval neemt de christelijke betrokkenheid bij dit land af.

We zijn verbaasd dat sommige landen in de wereld zwijgen over wat hier gebeurt. We hoopten op een sterkere internationele reactie ten aanzien van Irak en de christenen in Irak.

Wat onze communiteit betreft: onze zusters in Batnaya en Telkaif hebben de stad verlaten, met 99 procent van de mensen, vanwege het geweld buiten de stad.

We hadden op 20 juli onze jaarlijkse retraite. Dat geeft ons de kans om te bidden voor Irak en voor onze christelijke gemeenschap in deze gevaarlijke tijden.

Zusters dominicanessen van St Catherina van Siena in Irak
4 augustus 2014

Bron