15 Augustus 2014

Brief van de magister over Irak en ander nieuws

Ga naar overzicht

Deel op:

en hartstochtelijke vredesoproep van de Magister, sociale media en de Orde, een nieuwe vertegenwoordiger bij de VN en een pelgrimage in Fanjeaux. Een paar berichten uit het wereldwijde netwerk van de dominicanen.

Magister Bruno Cadoré o.p.

Op 14 augustus publiceerde Bruno Cadoré o.p., magister van de Orde der Predikers, een krachtige oproep aan alle wereldleiders en de lidstaten van de Verenigde Naties om in te grijpen in Irak: met militaire middelen, ter ontwapening, ter leniging van de ergste humanitaire nood en vooral om de door IS-strijders bedreigde leden van minderheden te redden en op te vangen. De tekst is hier te lezen in het Engels. Klik hier voor de Nederlandse vertaling: Brief Magister aan VN inzake Irak – 14-8-2014.

Doe mee op de sociale media

De laatste paar jaar heeft de Orde een inhaalslag gemaakt op digitaal gebied. Sinds december is er de app Dominican Portal voor iPhone en iPad, ontwikkeld door Luuk Jansen o.p, van de Ierse provincie. De app biedt toegang tot alle artikelen en informatie die op de officiële website van de Orde (www.op.org) worden gepubliceerd. De app is gratis verkrijgbaar. Er zijn plannen om een Android versie van de app te maken.

Sinds het begin van dit jaar wordt meer energie gestopt in de Facebook-pagina, waar vooral links op staan, afkomstig van de website van de Orde. De pagina heeft nu 6300 &likes’. De Orde &zit’ ook op Twitter, maar daar wordt niets mee gedaan. Op de foto-website Flickr daarentegen is wel veel te beleven. Ook is er een pagina op GooglePlus en een YouTube-account.

De infrastructuur is er dus, maar stelt alleen wat voor als veel zusters en broeders het met plezier gaan gebruiken. Overigens is er ook een Nederlands Twitter-account en een Nederlandse Facebookgroep.

Nieuwe vertegenwoordiger van de Orde bij de VN

Michael Deeb o.p.

De dominicanen hebben een permanente vertegenwoordiger met een adviserende status bij de Verenigde Naties. De Zuid-Afrikaanse broeder Michael Deeb is de Fransman Olivier Poquillon opgevolgd, wiens mandaat verstreken was. Deeb zal vooral vanuit Rome werken en niet – zoals zijn voorgangers – vanuit Genève. Toch zal hij veel reizen, met name naar de VN-centra in Genève, New York, Parijs en Nairobi.

Br. Mike spreekt regeringen aan, op basis van het werk van mensen in de Orde. Hij doet dat op basis van verzoeken en informatie van zusters en broeders die aan de rand van samenlevingen werken, met inheemse volkeren, slachtoffers van ongelukken met kernenergie, vluchtelingen uit oorlogsgebieden, verdedigers van mensenrechten die bedreigd of gearresteerd zijn, slachtoffers van religieuze onverdraagzaamheid en migranten.

Daarnaast gaat hij door met de inzet voor onderwerpen als duurzame ontwikkeling, kinderrechten en het recht op onderwijs. Zelf wil hij ook aandacht besteden aan ontwapening. Hij wil het gebruik van sociale media verder ontwikkelen en zal nauw samenwerken met zr. Margaret Mayce, die bij de V.N. in New York werkt. Zijn adres is mike.deeb@un.op.org.

Klik hier voor een open brief van Mike Deeb.

800 jaar sinds de eerste communiteit

De viering van achthonderd jaar dominicanen, in 2016, werpt schaduwen vooruit. Tussen 5 juli en 16 augustus wordt in Zuid-Frankrijk het achtste eeuwfeest gevierd van het jaar waaron Dominicus voor het eerst een communiteit vormde. Dat gebeurde in Toulouse, in 1215.

Op de website www.fanjop.com staan foto’s en filmpjes van de ongeveer veertig zusters, broeders en leken die deze gebeurtenis vieren met een pelgrimstocht rond Fanjeaux, hart van het &katharenland’, waar Dominicus van 1206-1215 preekte. .

En waar is de magister?

De magister van de Orde der Predikers is haast per definitie onderweg. Van 21-24 juli was br. Bruno Cadoré in Kenya op de vergadering van IAOP (Inter Afrika O.P.). Van 25-28 juli was hij op het algemeen kapittel van de Zusters van de Presentatie in Frankrijk. Van 29 juli tot 11 augustus viert hij zomerreces. Inmiddels is hij in Bolivia, getuige deze foto die op Facebook stond:

Klik om te vergroten (en br. Bruno te zoeken!)