26 Augustus 2014

'Het is moeilijk hoop te hebben in Irak'

Ga naar overzicht

Deel op:

e dominicanessen in Noord-Irak gaan hun derde week van ballingschap in. Via de internationale website van de dominicanen vragen ze om ons gebed en het doorvertellen van hun verhaal. Financiële steun aan de vluchtelingen kan gegeven worden via de Franse dominicanen.

Zr. Maria Hannah o.p., Dominicanessen van St. Catharina van Siena in Irak

Zuster Maria Hannah o.p. schrijft over de dagelijkse strijd van de circa dertig zusters dominicanessen die vanuit Karakosh met duizenden Irakezen van allerlei afkomst gevlucht zijn naar Koerdisch gebied.

&We zijn de derde week ingegaan sinds ons vertrek’, schrijft ze. &Het zorgen van onderdak, eten en andere eerste levensbehoeften gaat langzaam. Nog steeds leven mensen op straat. Een half afgebouwd gebouw van drie verdiepingen functioneert als vluchtelingencentrum. Families creëren er met plastic van vluchtelingenorganisatie UNHCR een beetje privacy. Het ziet er uit als stallen en we vragen ons af of er ooit een einde aan komt.’

Het gaat echter om meer dan voedsel en onderdak. &Het is groter. Het gaat hier om mensen van twee groepen minderheden, christenen en Yezidi’s, die hun land, hun huizen, hun bezittingen, werk, geld en soms ook familieleden zijn kwijtgeraakt. We worden vervolgd vanwege ons geloof.’

De kerkelijk leiders doen hun best, maar hun ontmoetingen met politieke leiders van Irak en Koerdistan leveren niets op. Er worden geen beslissingen genomen en zo er nog vertrouwen was in de politieke leiders, dan is dat nu echt verdwenen bij de mensen, schrijft zr. Maria Hannah. &Gisteren zei een jongeman dat hij liever stierf dan leefde zonder waardigheid. Mensen hebben het gevoel dat hun waardigheid is afgenomen.’

Het ergste zijn de mensen er toe die in de christelijke dorpen zijn gebleven en die door IS worden weggestuurd. Ze halen Koerdisch gebied in deplorabale toestand, of ze halen het niet. In Sinjar zitten nog vier christelijke families vast, waarschijnlijk zonder eten en drinken. Er is geen contact en onderhandelingen met IS zijn onmogelijk.

Vluchtelingen bivakkeren in een kerk. Foto van de internationale website van de dominicanen.

Het convent van de zusters in Tel Kaif wordt gebruikt als IS-hoofdkwartier. Het convent in Karakosh is geplunderd, ikonen, beelden en andere christelijke afbeeldingen zijn vernietigd. Kruisen op kerktorens zijn vervangen door zwarte IS-vlaggen.

Op vrijdag 22 augustus viel een sjiitische zelfmoordenaar en een aantal schutters een soennitische moskee aan in Iraaks gebied: 68 doden. &Het is hartverscheurend om te horen dat mensen worden gedood terwijl ze aan het bidden zijn’, schrijft zr. Maria Hannah. &Deze slachting overschaduwt daarnaast wat er met de christenen in de vlakte van Niniveh gebeurt. We zijn bang dat we aan ons lot worden overgelaten.’

De zusters vragen ons om gebed en om het verspreiden van hun berichten. &Laat de wereld de noodkreet van de armen en onschuldigen horen’.

Klik hier voor het bericht op 23 augustus (Engels).
Klik hier voor het bericht van 17 augustus (Engels).

Financiële hulp geven aan de zusters en de vluchtelingen? Dat kan via de Franse dominicanen, zet erbij: &For Iraq’:

PROVINCE DOMINICAINE DE FRANCE
DOMICILIATION : HSBC FR AGENCE CENTRALE
IBAN : FR 76 3005 6001 4801 4854 2857 016
Code B.I.C. : CCFRFRPP

Lees hier de vertaalde brief die magister van de Orde Bruno Cadoré richtte aan alle VN-lidstaten: Brief Magister aan VN inzake Irak – 14-8-2014