07 Juli 2014

TGL over pesten

Ga naar overzicht

Deel op:

et jongste nummer van het Vlaams-Nederlandse Tijdschrift voor Geestelijk Leven (TGL) is geheel gewijd aan het onderwerp pesten: &fijnmazig, bijna onzichtbaar, maar niettemin overal aanwezig’.

Leo Oosterveen o.p.

In spiritualiteit, kerk en theologie is volop belangstelling geweest voor oorlog en vrede. Maar we hebben iets over het hoofd gezien: het fijnmazige, bijna onzichtbare, maar niettemin overal aanwezige verschijnsel van pesten. Aldus Leo Oosterveen in zijn hoofdredactionele inleiding op het themanummer.

De joodse en de christelijke tradities kennen schitterende verhalen waaruit blijkt dat dodelijk gepest worden toch kan omslaan in een nieuwe toekomst met elkaar. Een van de sprekendste voorbeelden hiervan is het verhaal uit het boek Genesis (37-50), over Jozef en zijn broers.

Pesten getuigt van de hardnekkigheid van uitsluitingsstructuren en de weg eruit is niet simpel, ook al kunnen paradoxale reacties de pester 'dimmen’. Dit TGL-nummer maakt gewag van de mogelijkheid om te leven voorbij het pesten. Immers, het is het evangelie dat ervan getuigt dat Jezus een uitgestoten zondenbok is, maar dat hij zonder schuld is. En dat wij daarom, als wij hem willen navolgen, niet opnieuw ons aan uitsluitingen moeten schuldig maken, dus ook niet aan pesten.

Of het helpt om pesten eens en voor al streng te veroordelen, is niettemin de vraag. Eerder gaat het om een sociale klimaatsverandering en –verbetering die voortdurend aandacht vraagt en die voortdurend werk in uitvoering is. Dit TGL-nummer wil wijzen op inspiratiebronnen die daaraan bijdragen.”

Voor meer informatie over dit nummer zie de site van KU Leuven. Voor abonnementen zie: www.tgl.be. Besteladres Nederland: ahmmetz1941@kpnmail.nl. Besteladres België: abon@licap.be. Kosten per los nummer: 7,95 plus verzendkosten.