21 Juli 2014

Derde novice voor Nederlandse dominicanen

Ga naar overzicht

Deel op:

et de transfiliatie, zoals dat heet, van de Nederlander Richard naar de Nederlandse provincie van de dominicanen, zijn er nu drie jonge mannen in of vlak voor de kennismakingsperiode met de orde. Een ongekende luxe, en hoopvol, in de aanloop naar het achtste eeuwfeest in 2016.

Br. Richard

Het is twintig jaar geleden dat een Nederlandse novice zijn weg als dominicaan vond: de huidige provinciaal, René Dinklo, die lange tijd de jongste dominicaan in ons land was.

In de jaren zestig was de Nederlandse provincie de grootste van de Orde, vorig jaar zomer haalde onze provincie het treurige record gemiddeld de oudste te zijn, en helemaal zonder nieuwelingen.

Maar afgelopen jaar in september begonnen twee Nederlanders aan het noviciaat in Cambridge: Matthijs voor de Nederlandse en Richard voor de Engelse provincie (het is gebruik de novicen in de publiciteit alleen bij hun voornaam te noemen).

Br. Matthijs

Vorige week kwam de ’transfiliatie’ rond: Richard maakt nu officieel deel uit van de Nederlandse provincie. Na de zomer krijgen de twee versterking van Stefan, die in april bekendmaakte van lekendominicaan dominicaan te willen worden.

Begin deze maand maakte de lekendominicanen bekend er in oktober zeven nieuwe leden bij te krijgen. En in de loop van dit jaar vestigen Amerikaanse dominicanessen zich in Sittard.

Het zijn kleine groene scheuten in een land dat door velen als een religieus sterfhuis werd gezien. De zusters en broeders zijn er blij mee, zeker in de aanloop naar het achtste eeuwfeest van de Orde, in 2016.

Het zou zo maar kunnen dat er tegen die tijd sprake is van kleine maar fijne tekenen van de blijvende – of op z’n minst langer durende – aanwezigheid van de Orde in Nederland.

Eerder verschenen:
Zeven nieuwe lekendominicanen
Nederlandse novicen in Cambridge ingekleed
Tweede novice voor Nederlandse dominicanen

Ook meedoen aan de Orde van de Predikers? Dat kan op velerlei manieren.