17 Juni 2014

Zusters tegen mensenhandel tijdens WK

Ga naar overzicht

Deel op:

et internationale netwerk van vrouwelijke religieuzen tegen mensenhandel voert ook actie op het WK in Brazilië, onder de naam Talitha Kumi – meisje sta op, een uitspraak van Jezus in het evangelie. Zr. Marjolein Bruinen in Nederland roept op om ook voor de slachtoffers te bidden.

zr. Marjolein Bruinen o.p.

Vorige week hielden de zusters een persconferentie in het Vaticaan, over de voorlichtingscampagne. Met onder meer inzet van sociale media, billboards en straatgesprekken in speelsteden wordt de aandacht gevestigd op het verhoogde risico van uitbuiting van sekswerkers en werkzoekenden in het algemeen. &De meerderheid van de slachtoffers van mensenhandel in Brazilië zijn jonge vrouwen uit arme gezinnen met een lage opleiding’, zei zr. Gabriela Bottani. De zusters geven ook trainingen om signalen van mensenhandel te herkennen.

Er worden advertenties geplaatst op bussen in Manaus, in Brazilia wordt een fakkelsoptocht gehouden, in Sao Paulo worden lezingen gegeven op scholen en in meerdere badplaatsen worden pamfletten uitgedeeld op toeristische hotspots. Onder het mom van het WK worden werknemers uit Brazilië en de omliggende landen geronseld om in de horeca te werken, of &aanvullende diensten’. Vaak worden deze mensen uitgebuit..

Zuster Marjolein Bruinen, dominicanes van Bethanië, oppert om bij wijze van protest naar geen enkele wedstrijd te kijken, of, als dat offer te groot is, ’tijdens de WK elke dag een kort gebedje zeggen ten gunste van allen die onder mensenhandel te lijden hebben’, schrijft ze. &Dat kan een zelf geformuleerd gebedje zijn, een weesgegroetje of nog iets anders, alleen of met meerderen. Als we elke dag aan de slachtoffers denken, beweegt dat misschien de Braziliaanse overheid om nà de drukte eindelijk wat meer voor de armen te doen.’

Zie ook: Vrouwelijke religieuzen tegen 'trafficking’
www.stopenslavement.org