19 Juni 2014

Schillebeeckx-leerstoel ontvangt José Casanova

Ga naar overzicht

Deel op:

Europa weet zich geen raad met religieuze diversiteit.’ Dat zei de Amerikaanse hoogleraar José Casanova, op 16 juni te gast bij de Edward Schillebeeckx-leerstoel van het Dominicaans Studiecentrum DSTS en centrum De Nieuwe Liefde in Amsterdam.

CasanovaJosé Casanova ontving op 13 juni van de Universiteit van Groningen een eredoctoraat, vanwege zijn verdiensten als godsdienstsociologie op het terrein van religieus pluralisme en globalisering.

In de middag van 16 juni ontmoette hij een groep van ongeveer 25 onderzoekers van verschillende universiteiten, om van gedachten te wisselen over het nieuwe onderzoeksproject van de Edward Schillebeeckx-leerstoel. Dit leverde levendige discussies op, die nog werden voortgezet bij het diner na de bijeenkomst.

expertmeeting-casanova-dsts2014

’s Avonds hield Casanova een publiekslezing, getiteld The Challenge of Religious Diversity: What can European Societies learn from the US Experience? Het gesprek daarna werd geleid door DSTS-directeur Manuela Kalsky, tevens houdster van de Schillebeeckx-leerstoel aan de VU in Amsterdam.

Casanova merkte op dat Europese landen vroeger religieus homogeen waren, en nu feitelijk seculier homogeen zijn geworden. Door de globalisering brengen migranten echter verschillende religies mee (terug) naar Europa. En dan valt op dat Europa zich geen raad weet met religieuze diversiteit. De Verenigde Staten bestaan uit zoveel minderheden, dat er nooit één religie in de meerderheid is. Dat is de grootste kracht, de echte macht van de VS, aldus José Casanova.

José Casanova werd geboren in Spanje, maar woont en werkt sinds de jaren 1980 in de VS. Zijn bekendste boek is Public Religions in the Modern World, verschenen in 1994. Het wordt beschouwd als een 'moderne klassieker’ en werd vertaald in vijf talen, waaronder Arabisch en Indonesisch.

Casanova is hoogleraar aan het Berkly Center van Georgetown University Washington DC en hoofd van het onderzoeksprogramma Globalization, Religion and the Secular.

Een video van zijn publiekslezing in De Nieuwe Liefde is te zien op nieuwwij.nl