23 Juni 2014

DLN- beleidsplan 2014-2018

Ga naar overzicht

3 min

Deel op:

Voor alles is de Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland een levende gemeenschap waarin ieders religieuze roeping gevoed wordt, we van elkaar leren, en elkaar steunen om de dominicaanse zending in ieders leven en werken gestalte te geven.’

Het verkondigen van de Blijde Boodschap van het evangelie in leven en werken, woord en daad, blijft ook komende jaren de centrale opdracht voor de DLN en haar leden, aldus het Beleidsplan voor de periode 2014 tot en met 2018.

Deelname aan de zending van de orde betekent voor de leden op persoonlijk vlak dat zij in hun leven en werk positie kiezen ten aanzien van de ‘grote thema’s die de samenleving beheersen, zoals vergrijzing, integratie en economische solidariteit, op zodanige wijze dat de kernwoorden waarheid en compassie recht wordt gedaan’.

De deelname aan de zending van de orde houdt voor de lekengemeenschap als geheel onder meer in dat zij bijdragen aan de instandhouding en het scheppen van zichtbare dominicaanse plekken in het land. ‘Een zichtbare dominicaanse plek waar mensen heen kunnen om te bidden, vieren, gastvrijheid te genieten, cursussen te kunnen volgen heeft een meerwaarde om de Dominicaanse aanwezigheid in Nederland te kunnen zien en beleven.’

De DLN blijft ook steun verlenen aan het Dominicaans Platform Nederland (het overkoepelend verband van dominicaanse projecten in Nederland) en aan het Dominicaans Besturenberaad. Ook zal actief worden deelgenomen aan het achtste eeuwfeest van de orde in 2016.

Gebed en viering zijn bron voor de dominicaanse zending, aldus het Beleidsplan. ‘Er is behoefte aan een nieuw dominicaans brevier waarin traditionele vormen en teksten toegankelijk gemaakt worden voor de hedendaagse gebruiker en aangevuld worden met eigentijdse gebeden en liederen. Het bestuur zal enkele leden vragen om het voortouw in dit project te nemen.’ Ook de oude dominicaanse devotie van het rozenkransgebed komt opnieuw in het vizier.

Studie en vorming zijn noodzakelijk als toerusting voor de zending. Aangekondigd wordt een uitbreiding van het vormingsprogramma, met name voor de ‘jong geprofesten’ in de drie jaren tussen de eerste professie en de bekrachtiging daarvan.

De gemeenschap zelf, haar interne organisatie en communicatie, zijn essentieel om de zending te ondersteunen. Het Beleidsplan mikt op een versterking van nu reeds bestaande of nog nieuw te vormen regionale groepen. De website vormt het middel bij uitstek voor de externe communicatie.

Uitvoering van het beleidsplan zal eraan bijdragen dat het werk van de DLN en haar leden in samenleving en kerk meer zichtbaar wordt. ‘Dit betekent dat de DLN als religieuze gemeenschap gevonden kan worden door hen die een religieuze bedding zoeken.’

Lees meer: Beleidsplan 2014 – 2018 DLN