19 Juni 2014

In het oog in het hart

Ga naar overzicht

Deel op:

Wat jullie doen met deze jonge mensen, daar kunnen wij niet tegenop therapiee?n.’ Roy Clermons, geestelijk verzorger in een psychiatrisch ziekenhuis en lekendominicaan, koestert dit compliment van een behandelaar. In een nieuw boek over de toekomst van geestelijke verzorging vertelt hij over de invloed van muziek.

Roy Clermons

Roy Clermons vertelt over zijn zoektocht naar nieuwe manieren van geestelijke verzorging, met name een lessencyclus over zingeving, gegeven op het centrum de Grote Beek bij Eindhoven. Hij maakt graag gebruik van muzikale subculturen als een ingang voor ontwikkeling in zingeving. Het gaat dan niet alleen om popmuziek en teksten, maar ook om andere uitingsvormen, zoals tatoeages.

Het artikel van Roy maakt deel uit van de bundel In het oog in het hart. Geestelijke verzorging 2.1, dat onlangs verscheen bij Valkhof Pers.

Lezers van deze website en leden van de Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland weten dat Roys professionele en persoonlijke belangstelling met elkaar vervlochten zijn. Roy was muziektherapeut, voordat hij geestelijk verzorger werd (zoals te lezen is in het interview in het digitale boekje Geef het door). Ook draagt hij zelf tatoeages, waaronder een dominicaanse.

in het oog in het hartMuziek, rap en andere onderdelen van muzikale subculturen worden door jonge mensen veelvuldig met elkaar gedeeld, vooral via sociale media. Het zijn daarmee uitgelezen vertrekpunten om het over zingeving te hebben, via een lessenserie waarbij veel YouTubefilmpjes worden gebruikt, maar ook via een project dat oorspronkelijk The Legend of My Survival heette. In de Goede Week vertellen jonge mensen via raps en muziek over hun eigen lijdensweg – en hun verrijzenis.

Daarmee past de bijdrage van Roy, getiteld Zin online, in deze bundel artikelen over de toekomst van de geestelijk verzorging voor specifieke groepen als studenten techniek, jongeren met een verstandelijke beperking, marechaussees die illegalen moeten uitwijzen, van ernstig zieke patiënten die om euthanasie vragen, of ouderen die hun autonomie en hun gezondheid verliezen.

Het oude model van geestelijke verzorging als vertegenwoordiging van een levensbeschouwelijk genootschap werkt niet meer. Geestelijk verzorgers ontdekken hun deskundigheid om mensen in ingrijpende levenssituaties op hun veerkracht, te wijzen, hun vermogen tot zingeving en hun spiritualiteit. Daarmee nemen zij een plek in naast andere professionals, vanuit het besef dat zij een onmisbare bijdrage leveren aan de begeleiding en ondersteuning van mensen.

ISBN 978 90 5625 410 0, 160 blz., €17,50, Valkhof Pers