05 Juni 2014

'Blijf geborgen in je naam'

Ga naar overzicht

Deel op:

p Hemelvaartsdag lieten de dominicanessen van Voorschoten een lang gekoesterde wens in vervulling gaan: de namen van 1330 overleden medezusters op een gedenksteen in de hal van het Moederhuis. &Er komen nog 65 namen bij.’

Overste zr. Regina Plat o.p. (links) leidt de onthulling van de gedenksteen in.

De Dominicanessen van Voorschoten bestaan 173 jaar. De congregatie is in al die tijd gedragen door 1395 vrouwen: 1330 van hen zijn overleden. Hun namen staan nu, met geboorte- en sterfjaar, in goud op marmer in de hal van Huize Blijdorp, het moederhuis van de congregatie.

De zusters wilden alle leden van de congregatie blijvend noemen bij hun naam, om recht te doen aan hun bestaan. &Sommigen hebben maar kort geleefd, weinig vervulling gekend’, vertelde overste Regina Plat o.p. bij de onthulling op Hemelvaartsdag.

&We roepen ze allemaal op in ons midden: onze medezusters, met hun geloof, hun vertrouwen, hun gebreken ook, hun zorgen en werken, hun lachen en zingen, hun visioenen en wensen, hun doorzetten en verborgen pijn, hun creativiteit en genieten.’

Piet Magnin o.p., een van de dominicanen die in Huize Bijdorp woont, ging na de onthulling voor in gebed.

De congregatie telt nu nog 65 leden. &In de loop van vele jaren’ worden hun namen bijgeschreven op het monument. &We willen hun namen koesteren’, spraken de zusters uit: &dat ze geborgen zijn in Gods genade, ingelijst in licht bij God en bij ons.’

AchtergrondDominicanessen van Voorschoten