12 Mei 2014

Samen dominicaans leven is eigen-wijs leven

Ga naar overzicht

Deel op:

ok ik ben een mens met steeds nieuwe vragen. Nu weet ik waar ik in gesprek kan gaan om antwoorden te zoeken.

De beweeglijkheid van de dominicaanse spiritualiteit komt ook tot uitdrukking in het motto van Père Lacordaire: 'Présence au monde en présence à Dieu'. Luisteren, attent zijn op wat er in de wereld gaande is, hier en nu. Zoals Schillebeeckx het uitdrukt in Dominicaanse Spiritualiteit: &Présence à Dieu; wandelen voor Gods aanschijn of leven in het besef van Gods nooit aflatende zorgende aanwezigheid.’

Vangen we in de wereld van vandaag de flitsen op van de levende God?

Vanuit de dominicaanse  bedding leven en werken heeft mijn leven niet makkelijker gemaakt, maar ja… wilde ik dat dan? Nee, ook ik ben een mens met steeds nieuwe vragen, nu weet ik waar ik in gesprek kan gaan om antwoorden te zoeken.

Samen dominicaans leven is eigen-wijs leven. Zoekend en vragend en nooit klaar met de antwoorden. Ook het leven is niet klaar en verrast ons telkens weer opnieuw.

Ontleend aan de workshop van lekendominicaan Marijke Besteman tijdens de recente studiedag op 3 mei in Rotterdam.