02 Mei 2014

Nieuws uit Bethanië

Ga naar overzicht

Deel op:

en wake bij gevangen genomen &illegalen’, een preek op de zondag van de gevangenen en spontane manieren om mensen bij de communiteit te betrekken: nieuws uit de congregatie van de dominicanessen van Bethanië, actief in Nederland, Duitsland en Letland.

Delia Brugts o.p.

Kerken met een stip zijn kerken die ex-gedetineerden zowel godsdienstig als sociaal een dak boven het hoofd kunnen geven. Er zijn gedetineerden die tijdens hun gevangenschap (opnieuw) de waarde van hun geloof en de waarde van een geloofsgemeenschap ontdekken. Jammer genoeg vinden ze na hun straf zelden aansluiting bij een kerk. Bij de kerken met een stip vinden zij mensen die met hen oplopen en hen verder kunnen helpen.

Zr. Delia Brugts hield een overweging op de Zondag van de Gevangenen. De congregatie heeft daar een bijzondere band mee, aangezien stichter pater Lataste geldt als &de apostel van de gevangenen’. Op de website van Bethanië vindt u een ingekorte versie van de overweging van zr. Delia.

Op Goede Vrijdag deden verschillende zusters mee aan de wake bij het Justitieel Cellencomplex op luchthaven Schiphol gehouden. Hier zitten mensen opgesloten, die door onze maatschappij 'illegaal’ zijn verklaard. God laat ons echter in de Bijbel weten, dat er voor hem geen onderscheid bestaat tussen ons en 'de vreemdelingen’. Lees hier een verslag

In Letland groeit de kring rondom de zusters ook door de gastvrijheid die ze bieden aan vrouwen die even een plek nodig hebben, en aan studenten die al een sinds acht jaar kortere of langere tijd in huis wonen. Voor die meisjes is het vaak de enige manier om in Riga te kunnen studeren. Ze betalen een klein bedrag aan huur en helpen mee in huis, zodat zowel de jonge meisjes als ook de zusters ervan profiteren.
Velen van hen vinden het belangrijk om hun studie met gebed te kunnen verbinden en gebruiken daarvoor heel graag onze huiskapel. Hierbij ontstaan verschillende soorten binding. De eerste komen nu al met hun kinderen ’s zondags bij ons naar de Eucharistieviering en hebben er ook al plaatsen voor gereserveerd in de zondagsschool. Op de &Bethanische Huisavond’ komen ze bij elkaar: de zusters, de studentes en de vrouwen die in noodsituaties bij ons onderdak hadden gevonden.

De zusters van Waldniel, een van de drie plaatsen in Duitsland waar de congregatie nog betrokken is bij de door hen opgerichte jeugddorpen, moesten hun energievretende jaren zestig-woning verlaten. Met enige schroom betrokken ze het oude hoofdgebouw, dat half leeg stond.
De zusters schrijven: &Dat besluit heeft in onze communiteit letterlijk alles op de kop gezet. We werden ons bewust hoe rijk de vorige eigenaar moet zijn geweest: marmer, parket, houten lambrisering… Dat past niet bij ons: we stellen ons kloosters anders voor! Tegelijk voelen we ons verplicht om goed met dit erfgoed om te gaan. Inmiddels horen we vaak, hoe fijn het is dat het huis weer met leven gevuld. Dat is precies wat we willen zijn: een levende cel in het hart van het kinderdorp.’

Lees meer in de nieuwe Blikwisseling, het blad van de dominicanessen van Bethanië.