23 Mei 2014

Long-read: kerken in 'vrije opstelling'

Ga naar overzicht

Deel op:

De Dominicus’ in Amsterdam is, samen met de Studentenekklesia, het vlaggenschip van kerken met een &vrije opstelling’: los van officiële kerkelijke structuren. Er is nu zelfs een &Haagse Dominicus’. Journalist Theo van de Kerkhof onderzocht zeven van zulke kerken.

Al sinds de jaren zestig kiezen sommige katholieke gemeenschappen voor een 'vrije opstelling’, los van de officiële kerkelijke structuren. Hun aantal is de laatste jaren sterk toegenomen, vandaar dat vernieuwingsvereniging Mariënburg Theo van de Kerkhof opdracht gaf op &het nieuwe samen aan de basis van de katholieke kerk in beeld te brengen’, in zeven portretten en een slotbeschouwing.

De Dominicus in Amsterdam tijdens het befaamde open huis met Kerstmis: iedereen is welkom.

De katholieke 'vrije-opstelling-kerken’ zijn lokale geloofsgemeenschappen die zich losmaakten van het gezag van de bisschoppen en als zelfstandige geloofsgemeenschappen hun eigen weg gaan. Sinds de eeuwwisseling is hun aantal gestegen van ca. twintig naar een veertigtal groepen.

Het onderzoeksrapport werd afgelopen najaar gepresenteerd. Het is nu allemaal te lezen op de website debezieling.nl, een vernieuwde website die onder redactie staat van Van de Kerkhof.

Inleiding
Dominicusgemeente Amsterdam: Wij zijn opener de laatste jaren
Haagse Dominicus Den Haag: De gemeenschap zingt veel en graag
'Ga je eigen weg’ – Slotbeschouwing