09 Mei 2014

Kort internationaal

Ga naar overzicht

Deel op:

e volharding van zusters dominicanessen in Irak, een dominicaanse bisschop in Liverpool, fundraising in New Jersey, de rol van de heiligverklaarde pausen in Azië: berichten uit het wereldwijde dominicaanse netwerk.

zusters-irakHet verhaal van de dominicanessen van Catharina van Siena in Irak is er een van ‘devotie en moed’, schreef de Engelstalige website ICN op 29 april (de naamdag van Catharina). Ofschoon het aantal Iraakse christenen dat in hun land durft te blijven alsmaar verder afneemt, willen de zusters trouw zijn aan hun missie om mee te helpen aan een betere toekomst voor alle mensen in Irak. Ze willen hoop brengen door voor onderwijs en zorg te (blijven) zorgen.
Een longread van deze geschiedenis, van de dertiende eeuw tot nu, is (in het Engels) te lezen op deze site.

Fundraising in New Jersey

De monialen dominicanessen van het klooster van Onze Vrouwe van de Rozenkrans in Summit, New Jersey (ten westen van New York) beginnen dezer dagen een inzamelingsactie onder de titel Making the Light Shine Brighter. De monialen – zusters die in stilte en gebed leven – hebben vier miljoen dollar nodig voor uitbreiding van hun klooster, dat stamt uit 1939. De gemeenschap groeit, zoals veel takken van de dominicaanse familie in de VS groeien.
Klik hier voor een (Engelstalig) artikel.

Dominicaanse aartsbisschop van Liverpool

Kathedraal van Liverpool.

Meer dan 2000 mensen maakten op 1 mei de installatie mee van Malcolm McMahon o.p. tot negende aartsbisschop van Liverpool. Hij was eerder, vanaf 2000, bisschop van Nottingham. De installatie vond plaats in de bijzondere kathedraal van de stad, die opgedragen is aan Christus Koning.

In zijn preek legde de nieuwe aartsbisschop uit dat hij voor zijn installatie het feest van St. Jozef had gekozen, omdat hij voor een kerk staat die door alle gelovigen wordt gedragen. De preek is hier te lezen.

Internationale vergadering in Dublin

In de Ierse hoofdstad Dublin vond eind april de jaarlijkse vergadering plaats van provinciaal oversten en vicarissen. René Dinklo o.p. was er namens Nederland, zijn collega Marcel Braekers o.p. namens Vlaanderen. Onderwerp van gesprek was met name het intellectuele leven in de Orde in Europa. Daarnaast is de vergadering een ontmoetingsplek.

ieop_dublin_2014

Klik hier voor een verslag en hier voor meer foto’s.

Dominicaanse kunstenaars naar Guatemala

Van 27 september tot en met 3 oktober wordt in Guatemala de vierde Predicarte gehouden: een bijeenkomst van kunstenaars uit de dominicaanse familie in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. ‘Vanaf het begin van de Orde is kunst gezien als een manier van prediking, waarin het mysterie van God kan worden onthuld, gedeeld en aangekondigd’, schrijven de organisatoren.
Na het laatste generaal kapittel in Trogir, Kroatië werd ook vastgesteld dat het opvallend is dat er onder de pakweg duizend broeders die er wereldwijd in opleiding zijn veel artistieke aspiraties leven.
Klik hier voor een Engelstalig artikel.

‘Heiligverklaringen pausen betekenen veel voor Azië’

Johannes Paulus II en de Dalai Lama.

Dominicaan James Channan, die geldt als Pionier van de dialoog in Pakistan, schreef een uitgebreid artikel over het belang van de heiligverklaringen van de pausen Johannes XXIII en Johannes Paulus II voor de mensen en de soms in de verdrukking zittende kerken van Azië.

Channan wijst met name op de ruimte die beide pausen hebben geschapen voor de godsdienstvrijheid. Van Johannes XXIII roemt hij met name de nog steeds actuele betekenis van de encycliek Pacem in Terris als een beginpunt van vreedzame dialoog. Alleen al dat de tekst gericht is aan ‘alle mensen van goede wil’ is van enorme betekenis, schrijft hij. Vrede is een gezamenlijke taak.

Van Johannes Paulus II waardeert Channan vooral de daadwerkelijke ontmoeting met religieuze leiders, zowel in Rome en Assisi als in vele andere landen. De Poolse paus, de eerste die ooit een moskee en een synagoge bezocht, moedigde de christenen in Azië aan om dialoog en missie te combineren.
Lees hier een Engelstalig artikel.

Wijdingen in Oost-Afrika

Hoe het eraan toegaan bij de wijding van diakens en priesters bij de dominicanen in Oost-Afrika is hier te zien op een slideshow.

En waar is de magister?

Magister Bruno Cadoré o.p.

Magister Bruno Cadoré is uit hoofde van zijn functie een goed deel van het jaar onderweg, naar alle plaatsen in de wereld waar dominicanen leven en werken. (Klik hier voor een overzichtskaart). Maar in deze periode valt het mee:
27 april – 6 mei: visitatie de provincie Betica (een van de drie Spaanse provincies, die spoedig zullen fuseren)
7-15 mei: visitatie van het vicariaat van de de provincie van de Heilige Rozenkrans in Spanje
16 mei: vergadering met Italiaanse dominicanessen in Rome
19-30: bestuursvergadering in Santa Sabina (Rome)
25 mei: vergadering van de dominicaanse leken in Europa, in Bologna