14 Mei 2014

Het authentieke zelf bestaat niet

Ga naar overzicht

Deel op:

n zekere zin werden er nog nooit zoveel goden vereerd als nu, schrijft André Lascaris op zijn blog meerdanikzelf.nl. Mensen zijn goden voor elkaar: modellen, voorbeelden. Ze werken zichzelf op tot iemand die nabootsing waard is: als een godheid, die bepaalt wat waarde heeft in deze wereld.

&Onze 'goddienst’ is een zoeken naar onszelf geworden’

Mensen vinden het goddelijke in zichzelf. Ze willen zichzelf worden en gebruiken daarvoor alles wat ze in handen krijgen. Zo ontplooien ze zich: niet voor anderen, maar voor zichzelf. Iedereen is een eilandje, dat contacten heeft met andere eilandjes.

Dit lijkt een bekroning van een eeuwenlange strijd om individuele vrijheid. Eeuwenlang geloofden mensen dat het individu minder belangrijk was dan het collectief.

Vooral het jodendom en het christendom hebben de ontwikkeling naar de bevrijding van het individu mogelijk gemaakt. Maar we zijn min of meer aan een keerpunt gekomen. Onze 'goddienst’ is een zoeken naar onszelf geworden.

We zijn knooppunten van relaties die steeds veranderen. Het 'authentieke ik’, de autonomie van elk individu, bestaat niet. We moeten onze echtheid ontdekken en veranderen in het heen en weer tussen ons en de anderen.

Lees de volledige tekst op meerdanikzelf.nl