28 April 2014

Zalig wij, die die er niet bij waren...

Ga naar overzicht

Deel op:

ij zijn tweelingzussen en –broers van de apostel Thomas.

En namens ons stelt hij vanuit onze plaats en onze tijd de kritische vragen, welke passen bij mensen, die er toen niet bij waren, toen Jezus de eerste keer in het midden van de leerlingen verscheen. Wij worden, gelijk Tomas, door de Levende in de kring van de eerste leerlingen geroepen. (…)

Het optreden van Tomas herinnert ons aan een typisch Joodse overtuiging. Elke Joodse man en vrouw, die zich tot een Joodse gemeenschap belijdt is met de voorvaderen weggetrokken uit het angstland, Egypte, meegetrokken door de wateren van de Schelfzee en getuige geweest van de verbondsluiting aan de voet van de Sinaï. Ze waren er toen, de eerste keer, niet bij, maar ze zijn volbloed leerlingen van Mozes.

Zo zijn ook wij gelijk aan de eerste groep volgelingen van Jezus van Nazaret. Met hem zijn we door Galilea getrokken, in Jeruzalem geweest bij het avondmaal en getuigen van zijn lijden en dood. En dus ook van zijn verrijzenis.

Zalig zijn wij, die er niet bij waren, maar toch tot ziende mensen zijn geworden. Vol vertrouwen, dat de Levende hier, deze morgen en in deze kapel, in ons midden aanwezig is.

Deel van de preek van Ernst Marijnissen o.p. in de kloosterkapel van Huissen, op 27 april 2014, beloken Pasen. Klik hier voor de volledige tekst.