11 April 2014

Tweede novice voor Nederlandse dominicanen

Ga naar overzicht

Deel op:

tefan Mangnus, bisschoppelijk gedelegeerde in het Groningen-Leeuwarden, is aanvaard als novice door de broeders dominicanen. Stefan was al sinds 2012 geprofest lekendominicaan, maar hij wil zijn avontuur met de dominicaanse traditie verdiepen.

Stefan Mangnus

'Een gevoelig verlies voor ons bisdom’, schrijft bisschop Gerard de Korte aan zijn pastores en bestuurders, in een brief van 10 april. 'Met hem verliezen wij een hartelijk mens en een bekwame theoloog en catecheet.’

Stefan Mangnus (1975) legt zijn taken in het bisdom per 1 juli neer. Hij zal de zomermaanden in een nader te bepalen Nederlands dominicaans klooster doorbrengen. Het ligt voor de hand dat hij in september zijn noviciaat begint in Cambridge, waar het Engelse noviciaat is gevestigd. Daar zijn afgelopen september al twee Nederlanders begonnen: Richard bij de Engelse provincie en Matthijs als lid van de Nederlandse dominicanen.

Het is de gewoonte novicen alleen bij hun voornaam aan te duiden en ze uit de publiciteit te houden. Het noviciaat is een periode van onderzoek, waarbij bepaald wordt of de kandidaat zich thuis voelt in de Orde en of de Orde hem wil aanvaarden. Als dat onderzoek positief verloopt, volgt de professie: eerst voor drie jaar, daarna voorgoed.

Stefan Mangnus heeft het gevoel 'voor een nieuw avontuur te staan, waarvan ik hoop dat het uiteindelijk tot professie als dominicaan zal leiden’. Zijn ervaringen als lekendominicaan hebben hem gesterkt dat hij past 'in deze traditie van prediking, gebed en studie, dat het hoort bij wie ik ben’. Intrede in de Orde betekent echter dat hij de Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland verlaat.

Stefan is theoloog en werkte als pastor in de stad Groningen, in Haren en Zuidhorn, en als bisschoppelijk gedelegeerde voor catechese en onderwijs. Het qua aantal gelovigen kleinste bisdom van Nederland telt een kleine staf, onder wie – tot 1 juli – twee lekendominicanen.

Zie ook: Waarom ik lekendominicaan werd en Nederlandse novicen in Cambridge ingekleed