02 April 2014

'Provinciaalscursus' in Rome

Ga naar overzicht

Deel op:

e laatste twee weken van maart waren de nieuw gekozen oversten van dominicaanse provincies bij elkaar in het dominicanenklooster van Santa Sabina in Rome, het hoofdkwartier van de orde. Onder hen ook de Nederlandse provinciaal René Dinklo.

door René Dinklo o.p.

De eerste week was een kennismaking voor de nieuwe provinciaal oversten, in de tweede week schoven recent herkozen provinciaals aan. Ook de nieuwe medewerkers binnen het generaal bestuur van de Orde namen deel: Rui Carlos Lopes als promotor van de dominicaanse leken en Michael Deeb als de officiële vertegenwoordiger vanuit de Orde in de Verenigde Naties.

Alle medewerkers van het generaal bestuur waren aanwezig om informatie te geven over hun werk. Daarnaast waren er lezingen over allerlei juridische kwesties, financiën, spiritueel leiderschap e.d.

Uiteraard was voorzien in een bezoek aan de dominicaanse en pauselijke universiteit, het Angelicum, en er was een excursiedag georganiseerd naar Fossanova, het klooster waar Thomas van Aquino is gestorven en het machtige Benedictijnenklooster van Monte Cassino. Ook was voor iedereen tijd ingeruimd voor een persoonlijk onderhoud met magister-generaal Bruno Cadoré.

Het grootste deel van de groep bestond uit Europese provinciaals. Zij ontmoeten elkaar in de paasweek opnieuw, maar dan in Dublin, waar met name ‘studie en opleiding’ als inhoudelijk onderwerp centraal zal staan.

De provinciaals. René Dinklo staat rechts achteraan.

Tijdens de bijeenkomsten kreeg eenieder de kans om zijn provincie voor te stellen. Iedere provincie heeft uitdagingen en problemen. In de meeste West-Europese provincies is vergrijzing een probleem, in Mexico het grote aantal communiteiten t.o.v. het aantal broeders, voor Polen het ontbreken van een gericht beleid bij het uitzenden van medebroeders naar het buitenland, voor Frankrijk de magneetwerking van Parijs voor de dominicanen en de vicaris van Oekraïne-Rusland moest toezien hoe een communiteit in de Krim ineens in Rusland bleek te liggen!

Een belangrijk item is de toekomst van de diverse provincies en vicariaten-generaal. De drie grote provincies van Spanje worden per 1 januari 2016 samengevoegd. Het vicariaat van Zuid-België is inmiddels een vice-provincie geworden en wellicht wordt Puerto Rico, het voormalige vicariaat van Nederland, ondergebracht bij de provincie van Columbia.

De dominicanenorde is van oudsher sterk Eurocentrisch, maar de invloed van de Europese dominicanen op de wereldwijde orde zal door de vergrijzing in dit deel van de wereld en opkomende gebieden als Azië gaan afnemen.

Nederland wordt binnen de Orde momenteel vooral gewaardeerd vanwege ruimhartige ondersteuning van armlastige dominicaanse provincies. Zo gaat de provincie van Nigeria de mogelijkheden onderzoeken van het opzetten van een missie in Zambia, en is Nederland gepolst over de bereidheid tot subsidiëring van dit project.

Het grote voordeel van de bijeenkomst van zovele provinciaals en het complete generale bestuur is dat de communicatielijnen kort worden en nieuwe netwerken gecreëerd worden. Bijzonder is het om te ervaren dat ondanks alle culturele verschillen en verschillen in kerkopvatting tussen de aanwezigen voornamelijk telt dat je medebroeder van elkaar bent.

Klik hier voor meer foto’s.