04 April 2014

Laten we elkaar herinneren aan die kracht

Ga naar overzicht

Deel op:

eilige Geest: de kracht om te blijven leven, totdat ik weer tot leven kom.

Toen ik het verhaal las van de verzoeking van Jezus in de woestijn kwam ineens de vraag bij mij boven: waar is God eigenlijk in deze strijd tussen Jezus en zijn tegenstrever? Ik had niet zomaar een antwoord. Totdat het tot me doordrong dat God toch aanwezig is, en wel in de kracht van de Heilige Geest, die Jezus ontving met zijn doop.

Het is die innerlijke kracht waardoor Jezus niet bezwijkt onder de beproevingen, en er zelfs sterker en vrijer uit te voorschijn komt.

Die kracht van de Heilige Geest, die is in ieder van ons. We vergeten dat vaak, of we voelen haar niet, maar ze is er wel. Ook wij mogen als ons leven een woestijn is erop vertrouwen dat die geestkracht er is. Soms kunnen mensen die het moeilijk hebben zeggen:  ja, ik krijg toch de kracht om door te gaan, om er iets van te maken. &Om te blijven leven totdat ik weer tot leven kom’, zo zei iemand laatst tegen mij.

Die kracht, daar kunnen we elkaar aan herinneren, we kunnen elkaar daarin bevestigen en steunen. Dan zijn we net als de engelen, die Jezus in de woestijn kwamen sterken.

Pastor en lekendominicaan Dorry de Beijer tijdens een recente overweging in woonzorgcentrum Huize Nijevelt in Nijmegen