14 April 2014

De gemengde gevoelens van Harry Huisintveld

Ga naar overzicht

Deel op:

et is bijna een jaar geleden dat dominicaan Harry Huisintveld in Abcoude voorging in een viering die veel stof deed opwaaien. Kardinaal Wim Eijk, aartsbisschop van Utrecht, ontsloeg hem als priester-assistent en verbood hem een jaar lang voor te gaan in de parochie Vecht en Venen. Een terug- en vooruitblik.

Harry Huisintveld o.p.

Vorig jaar ging Harry Huisintveld voor in de viering van Witte Donderdag in de kerk van de HH. Cosmas en Damianus te Abcoude. Een eucharistieviering die samen met een groep parochianen was voorbereid. In oktober volgde ontslag en een verbod om voor te gaan in eucharistievieringen in de parochie. Hoe is het met hem, op de drempel van de Goede Week?

'De maatregel van de kardinaal heeft mij diep geraakt’, schrijft hij, &niet alleen in mijn ziel, maar ook in mijn lichaam. En lichamelijk heb ik al nauwelijks reserve’ (Huisintveld heeft een ernstige stofwisselingsziekte, red.). &Ik vind gelukkig troost in mijn en ons gemeenschappelijk geloof, ook al mis ik tot op heden het voorgaan in de Eucharistie.’

&Van de andere kant merk ik dat ik meer pastoraal werk doe dan voorheen. Het lijkt wel of mensen mij gemakkelijker aanspreken. Ook een verpleeghuisarts van twee hospitia doet meer beroep op mij. En dan zijn er de filosofie-/catecheselessen op de basisschool. Het geeft mij veel vreugde en voldoening om voor jonge mensen wat te kunnen betekenen.’

Hoe kijk je terug op de commotie na het decreet van de aartsbisschop?

'Het was voor mij een zeer moeilijke periode. Toen het decreet van de aartsbisschop openbaar werd, kwamen er heel veel reacties los van mensen in de parochie, maar ook de landelijke media pakte het groots op. Het is heel vreemd om ineens ongewenst in het middelpunt van de belangstelling te staan. Allerlei mensen hadden een mening over mij en uitten die. Op de vele vragen vanuit de media om interviews te geven ben ik een enkele keer ingegaan, om zo ook mijn kant van het verhaal te kunnen belichten.’

&Ik heb veel positieve en bemoedigende reacties ontvangen, van voor mij bekende en onbekende mensen. Sommigen echter waren van mening dat ik mij op bepaalde punten buiten de rooms katholieke kerk plaatste. Hierin herken ik mij volstrekt niet. Mocht hierover verwarring zijn ontstaan, dan betreur ik dat.’

Om welke punten ging het met name?

Harry voor de microfoon van het EO-radioprogramma Dit is de Dag.

&Zo dachten sommigen dat ik in de kruisiging van Jezus geen teken van heil zag. Maar niets is minder waar. Dankzij God is er redding en oordeel over het kwaad. Jezus’ gewelddadige dood blijkt uiteindelijk een weg ten leven te zijn. Wat ik daarnaast wilde benadrukken is: dat Jezus vermoord is en dat in deze dood eens te meer duidelijk is geworden hoezeer Hij één is geworden met ons mensen, en met name met de ontelbaren die vermoord worden omwille van hun keuze voor gerechtigheid.’

&Of mensen dachten dat ik tegen de katholieke leer betreffende euthanasie ben. Ook dat is niet juist. Wel heb ik geprobeerd een lans te breken voor een meer pastorale houding van de kerk ten aanzien van de euthanasieproblematiek, zodat de politiek in de kerk weer een gesprekspartner ziet en zodat mensen die zelf een gewetensvolle andere afweging maken er niet voor hoeven te huiveren om dit met een pastor te bespreken.’

Harry Huisintveld kijkt er naar uit om vanaf oktober weer voor te kunnen gaan in eucharistievieringen in de parochie. &Maar de komende Goede Week zal ik met gemengde gevoelens beleven’, schrijft hij.

Zie ook: Sanctie kardinaal Eijk tegen Harry Huisintveld