28 Maart 2014

Maria Boodschap

Ga naar overzicht

Deel op:

a durven zeggen.

Zr. Sara Böhmer o.p., overste van de Dominicanessen van Bethanië, schreef op het feest van Maria Boodschap (27 maart) aan haar medezusters: &Vandaag is de dag van het grote “Ja”. Een heel belangrijke dag in de geschiedenis van God met ons, mensen.

Eén van ons heeft “ja” gezegd, op het aanbod van God om ons door Zijn Zoon nieuwe toekomst te schenken. Daarvoor had Hij één enkel, klein woordje nodig, van één enkele dappere vrouw, die het aandurfde zich met God in te laten.

Maria wist niet wat met haar zou gebeuren – zou ze anders dit “ja” hebben kunnen zeggen?’

Ontleend aan de website van de Dominicanessen van Bethanië.