12 Maart 2014

Gemeenschap Huissen steunt weeshuis Vietnam

Ga naar overzicht

Deel op:

e gemeenschap van dominicanen en kapelgangers in Huissen ondersteunt dit jaar in de vastentijd de bouw van een weeshuis in Vietnam. Dat gebeurt via de Stichting Vrienden LaVang, waarvan Ruud van Gisteren bestuurslid is.

Ruud van Gisteren

De Stichting Vrienden LaVang (NSVL) is een kleinschalige Nederlandse hulporganisatie voor oorlogsslachtoffers in Vietnam.

Eind vorig jaar verzocht zuster Mary Nguyen, overste van de congregatie Lovers of the Holy Cross uit het bisdom Nha Trang in Vietnam, om financiële hulp bij de bouw van een tweede weeshuis. De zusters van deze congregatie doen sociaal werk in Vietnam, ten dienste van invaliden, armen en kinderen. In het weeshuis Mai An Tinh Thuong, dat sinds zeven jaar bestaat, werken de tien zusters met twintig vrijwilligers voor 92 weeskinderen.

In het weeshuis wonen kinderen die lichamelijk en/of geestelijk gehandicapt zijn door het gebruik van 'Agent Orange’, 'Dioxine’ en 'Napalm’ tijdens de Vietnamoorlog (1955-1975). De gehandicapte kinderen worden vaak direct na hun geboorte te vondeling gelegd, omdat de ouders hen niet kunnen verzorgen. Er is dringend behoefte aan meer opvangcapaciteit.

foto 1 - zuster kruiwagen

De zusters hebben besloten om een tweede weeshuis te bouwen en hebben geld nodig. De opbrengst van het vastenactieproject in Huissen is hiervoor bestemd. &Door onze langjarige en rechtstreekse contacten met de zusters weten we dat de financiële hulp van de NSVL heel goed terechtkomt’, schrijft Ruud van Gisteren. &Wij ontvangen regelmatig van de zusters dankbrieven met foto’s voor de bijdragen die wij rechtstreeks aan hen kunnen overmaken.’

Bijdragen zijn welkom op rekeningnummer NL57 INGB 0000 8908 12 van de paters Dominicanen in Huissen, o.v.v. Vietnamees Weeshuis Vastenactie 2014.

Zie ook: website Stichting Vrienden LaVang