24 Februari 2014

Wees genereus, grootmoedig!

Ga naar overzicht

Deel op:

rootmoedig is de burgemeester van Leiden, die een veroordeelde een nieuwe kans geeft.

Wees, wees genereus, grootmoedig! Dat is het appèl dat in de Bergrede klinkt. Het is ook de levensinstelling die Jezus zelf in het evangelie zo vaak laat zien, in woord en daad: alles op alles zetten om het verlorene terug te vinden. Het is de houding van de barmhartige Vader die zijn beide zoons bij zich thuis wil laten zijn.

Grootmoedigheid is lang niet altijd makkelijk, en soms is de tijd er (nog) niet rijp voor. Grootmoedig reageren is vaak een waagstuk, maar het mooie is: het roep – van de weeromstuit – vaak nieuwe grootmoedigheid op!

Grootmoedigheid blijft tegenstanders als ménsen zien, 'foute’ mensen ook. Grootmoedig is wat de burgemeester van Leiden probeert:een veroordeelde na zijn straf een nieuwe kans, een nieuwe plek geven! Zijn daden waren fout en werden bestraft, maar hij blijft een mens en verdient een plek om te wonen.

Wees onverdeeld goed, wees grootmoedig! Dat wordt ons vandaag op het hart gebonden. Als we het proberen, zijn we in goed gezelschap, nota bene het goede gezelschap van God.

'Wees grootmoedig, zoals jullie hemelse Vader grootmoedig is’!

*

Uit de overweging van Jan Groot in de Domininicanenkerk Zwolle, op 23 februari 2014

Zie ook: 'God werkt binnendoor’