11 Februari 2014

Wat vraagt de aarde van de Orde?

Ga naar overzicht

Deel op:

Er bestaan geen onheilige plaatsen. Alleen heilige en ontheiligde plaatsen.’ Die dichtregel vat het slot samen van een serie artikelen op de Amerikaanse website domlife.org, over wat de aarde van de Orde vraagt. Een pleidooi voor actie vanuit stilte en contemplatie, door zr. Margaret Galiardi.

zr. Margaret Galiardi o.p. is dominicanes van Amityville en staflid van het Institute for Communal Contemplation and Dialogue in Detroit, Michigan, VS.

Sinds september 2013 publiceerde de Amerikaanse website www.domlife.org een serie artikelen met de titel: wat vraag de aarde van de orde? Elk artikel was beter dan het vorige. Mijn vraag is wat er nu nog gezegd moet worden.

Zal ik het hebben over de VN-klimaatconferentie in Polen, die volgens de New York Times &bescheiden stappen zette naar een wereldwijd klimaatakkoord in 2015’? Of moet ik jullie naar een website wijzen met een portret van ziener, schrijver en boer Wendell Berry, die praat over een compromisloos plan om de aarde te redden? (zie onderaan dit bericht)

Eigenlijk zoek ik de combinatie van informatie, inzicht, actie en poëzie die bij u, lezer, voor een kantelpunt zorgt. Dat wil zoveel zeggen als de druppel die de emmer doet overlopen, of de vleugelslag van de vlinder die, volgens de chaostheorie, elders een storm veroorzaakt.

Maar wat als het kantelpunt niet alleen op deze manier bereikt wordt? We weten immers al dat de klimaatverandering door velen het ernstigste morele vraagstuk van onze tijd wordt gezien. We begrijpen dat de tyfoon die de Filipijnen trof deel is van een patroon van zwaardere stormen, droogtes en overstromingen. Terwijl we over de aarde nadenken, horen we de poëtische uitspraak van Wendell Berry in onze oren:

&There are no unsacred places; there are only sacred places and desecrated places.’

aarde in handen

Niets van het bovenstaande heeft tot nu toe geleid tot een grote transformatie van ons als wereldwijde gemeenschap – of van de Orde der Predikers – ten dienste van de aarde. We redden het dus niet met alleen informatie, inzicht, actie en zelfs poëzie.

Wat als het kantelpunt ook gevonden wordt in stilte? Wat als de aarde aan ons, als haar bewustzijn, vraagt dat we alles wat hier en elders geschreven en gezegd wordt opnemen, om er in stilte bij te zijn? Wat als de aarde ons, als haar bewustzijn, vraagt om in stilte haar lijden te omvatten? Wat als de aarde ons, als haar bewustzijn, vraagt om in die stilte de hebzucht, onwetendheid en het geweld dat haar vernietigt om te vormen, met de liefde die door Jezus Christus in ons is gezaaid?

Wat als iets van dit kantelpunt gevonden kan worden in de stilte? Wat als de aarde aan de Orde – als haar collectieve bewustzijn – vraagt om het Woord opnieuw geboren te laten worden, vanuit de stilte?

Toen alles in diepe stilte gehuld was, en de nacht al half was gevlogen, sprong uw machtige woord, Heer, van uw hemelse troon naar beneden (uit een Kerstliturgie).

Tijdens een recente conferentie in Cleveland, onder de titel De toekomst zien met een contemplatief hart, opperde de episcopaalse priester en kluizenaar Cynthia Bourgeault dat Jezus precies vanuit die stilte zijn antwoord vond op de geldwisselaars in de tempel. Wat als de aarde aan de orde – als haar collectieve bewustzijn – vraagt om, vanuit de stilte van de contemplatie, te helpen om nieuwe regionale, nationale en zelfs internationale collectieve antwoorden te laten klinken op de klimaatproblemen?

De stilte is allesbehalve een vlucht uit het doen. Het is juist de grond van waaruit we met kracht en creativiteit kunnen reageren op de noden van de mensen en de planeet. We zullen misschien niet succesvol zijn, maar het zal ons handelen timing, precisie en energie geven. Wat als dit het is dat de Aarde van de Orde vraagt? Wat als dit is wat Contemplate Aliis Tradere (contempleren en dat doorgeven, het dominicaanse devies, red.) betekent in het tweede decennium van de 21e eeuw?

Margaret Galiardi o.p., Dominicanes van Amityville, VS

Klik hier voor het oorspronkelijke artikel, met onderaan een lijst van de eerder verschenen artikelen in deze serie.

Klik hier voor informatie over de auteur.

Klik hieronder voor het portret van Wendell Berry: profeet, dichter, boer.