25 Februari 2014

TGL over een glimp van God

Ga naar overzicht

Deel op:

et eerste nummer van de 70ste jaargang van het Vlaams-Nederlandse tijdschrift TGL gaat over God en godsbeelden. Het is het eerste nummer onder leiding van Leo Oosterveen o.p. Met medewerking van onder meer Joep de Hart, Wiel Logister, Frans Maas, Ignace D’hert o.p. en Erik Borgman.

tgl-2014-1door Leo Oosterveen o.p.
De godsbeelden in dit nummer variëren nogal, zijn geënt op persoonlijke ervaringen en duiden op een God die steeds meer buiten de gevestigde – kerkelijke – kaders verblijft. Hij is 'zonder vaste woon- en verblijfplaats’ en laat zich niet opsluiten in één religieuze traditie. God is daar immers te breed en te wijd voor. Is Hij niet de oerbron, de dieptedimensie van alle leven? Verbleken tegen de achtergrond daarvan niet alle concrete godsbeelden?

Allerminst, als we een paar andere bijdragen mogen geloven. Het komt erop aan naar een goed samenspel te zoeken tussen 'God zelf’ en de beelden die wij van Hem maken. En specifieke beelden, meer in het bijzonder uit de christelijke traditie, doen er beslist toe, vooral voor hen die wanhopen: de verrezene als hoop voor alle gestorvenen en doodgemartelden, of God, de rechtvaardige rechter, die de gevangenen nabij is, of het beeld van die drie-ene God die ons leven op een dynamische wijze omvormt.

Als het goed is, laten godsbeelden ruimte voor het onbedachte, het ongedachte, het niet maakbare. Een wetenschapper houdt er een pleidooi voor. Kinderen kunnen ons verrassen, vooral met hun ontwapenende praten over en tegen God. Als verankerde spiritualiteit ergens opduikt, dan is het bij hen, want hun concrete belevingswereld is nooit ver weg.

Leo Oosterveen o.p.

Dit nummer nodigt de lezer uit eigen schetsen te maken van zijn of haar godsbeelden, in de wetenschap dat die tekening vervagen zal op de grens van de einder, op de grens van de oneindigheid.

Leo Oosterveen neemt het hoofdredacteurschap over van zijn Vlaamse medebroeder Ignace D’hert.

Klik hier voor een inhoudsopgave van dit nummer.

Besteladres Nederland
TGL
p/a Ans Metz
Prof. vd Heijdenstraat 36
6524 PX Nijmegen

tel. 024-3228285
of per e-mail

Kosten: 7,95 plus verzendkosten.