10 Februari 2014

‘Predikers van de Rijnmond in de Steigers’

Ga naar overzicht

Deel op:

p vrijdagavond 21 februari vindt in Het Steiger in Rotterdam de vierde en laatste bijeenkomst plaats onder de vlag &Predikers van de Rijnmond verenigt u!’ Inzet van de avond is te komen tot een vervolg voor de brede kring van en rond de Orde in de regio, nu en in de toekomst.

Jan Laan o.p., een van de initiatiefnemers.

Initiatiefnemers Pauline Haverkamp, Anton Hendriks, Louis Klinkenberg o.p. en Jan Laan o.p. zorgden al voor drie mooie bijeenkomsten, steeds een combinatie van samen vieren, eten en elkaar ontmoeten in een gesprek over inspiratie en toekomst. De vierde en laatste bijeenkomst gaan zij met de aanwezigen in gesprek over het vervolg.

De dominicaanse wereld in de Rijnmond verandert, zoals overal in Nederland, of gaat veranderen. Parochiekerk Het Steiger is overgedragen aan het bisdom, de dominicanessen van Voorschoten gaan in de nabije toekomst hun huis in Rotterdam afstoten, en de bewoners van de dominicaanse communiteit aan ’t Hang worden er niet jonger op.

Met de bijeenkomsten Predikers van de Rijnmond verenigt u! willen de initiatiefnemers als het ware een kapittel houden: een beraadslaging voor predikers in de regio, die zowel binnen als buiten kerkelijke verbanden actief zijn, en zowel binnen als buiten de Orde. &Een beraadslaging over datgene wat ieder boeit en raakt en waar ieder omwille van Jezus en Dominicus tijd en aandacht aan wil geven en waaraan hij of zij zich samen met een andere prediker wil verbinden.’

Op 21 februari wordt gesproken aan de hand van stellingen, om te zien of er &steigerbouwers’ nodig én te vinden zijn, die willen bouwen aan een nieuwe ontmoetingsplaats. Dat kan gaan om ontmoetingen, maar ook om vormen van retraite, of een breder gebruik van het huis van de dominicanen.

De bijeenkomst van vrijdag 21 februari 2014 heeft dezelfde opzet als de vorige drie bijeenkomsten.

17.30 uur      vesperviering
18.00 uur      een maaltijd met soep en broodjes
19.00 uur       bespreking van de eerste stellingen
20.00 uur      pauze
20.20 uur      bespreking van de laatste stellingen
21.30 uur      Afsluiting

Enkele weken later ontvangen de betrokkenen het resultaat van de bespreking.

Informatie bij Jan Laan. Opgave: secretariaat@hetsteiger.nl , tel. 010 – 414 78 51