20 Februari 2014

Over compassie

Ga naar overzicht

Deel op:

oals Antonio Montesino de Spaanse notabelen waarschuwde, zo moeten wij waarschuwen en gewaarschuwd worden.

Bij compassie gaat het om de kostbaarheid van elk mens. In de eerste plaats degene die zorg nodig heeft, maar ook degenen die betaald en onbetaald voor anderen zorgen. Ook zij hebben kostbare levens.

Maar bij compassie gaat het ook om een eerlijke economie en een wereld in vrede. Een economie die is gebaseerd op het besef dat elk loon naar werken verdient, een eerlijke prijs voor zijn product en een goede behandeling van de mensen die het werk verrichten en de dieren die ons voedsel verschaffen. Zoals de dominicaan Antonio Montesino de Spaanse notabelen waarschuwde, zo moeten wij nu gewaarschuwd worden en anderen waarschuwen:

In een globale economie zijn wij degenen die de producten kopen, kleding bijvoorbeeld, gemaakt met kinderhanden, in gevaarlijke omstandigheden, tegen een laag loon. De uitspraak dat elk mensenleven kostbaar is strekt zich uit tot allen. Voor ons is deze inzet begonnen met de beweging rondom Jezus, die vrouwen, kinderen, heidenen, slaven, prostituees, zieken aan de tafel uitnodigde voor water, brood en wijn dat leven geeft, als wij het met elkaar delen, zoals Jezus zich uitdeelde.

Slot van de overweging van Nienke van Dijk, directeur van de Haagse Hogeschool, op 16 februari 2014 in de Haagse Dominicus, als tweede in een serie van drie vieringen rondom thema’s uit het boek Leven met Dominicus.

De Haagse Dominicus is een open geloofsgemeenschap voor mensen met en zonder kerkelijke achtergrond. Klik hier voor meer informatie

Zie ook: over Antonio Montesino: Een actuele preek uit 1511