17 Februari 2014

Kijken met liefde

Ga naar overzicht

Deel op:

ie Jezus volgt, hoeft geen wet te gehoorzamen.

Als Jezus zegt dat Hij de Wet vervult, zegt Hij dat Hij de wijsheid belichaamt die de binnenkant is van de Wet. Wie hem navolgt leert kijken als Hij en dan hoef je geen wetten te gehoorzamen, dan heb je de wijsheid die het mogelijk maakt in de wereld om je heen Gods Wet te zien: de eis tot respecteren, het gebod te eren, de aanzegging lief te hebben.

In dit respect, die eer, deze liefde komt God in ons tot bewustzijn, want wij zien dan met Gods ogen zoals Jezus met Gods ogen ziet. We zien dat alles wat is goed is, omdat het van Gods goedheid getuigt. In alles wat is respecteren wij dan God, eren wij dan God, beminnen wij dan God – temidden van alles dat van God getuigt, zijn wij van God.

Wij worden niet vrij door de Wet af te schaffen, wij worden vrij door in Jezus’ spoor de Wet te vervullen. Dan zijn we niet langer gedwongen onszelf te handhaven in een vijandige wereld, dan zijn we niet langer verplicht betekenis op te leggen aan een betekenisloze wereld, dan hoeven wij het goede niet langer op het kwade te veroveren. Want dan weten wij ons gedragen en aangesproken door God die ons heeft voorbestemd te leven in zijn licht. Dan leven wij in dat licht.

Slot van de preek van Erik Borgman in de Dominicuskerk Utrecht op 16 februari 2014. Klik hier voor de volledige tekst.