30 Januari 2014

Vrouwelijke religieuzen tegen 'trafficking'

Ga naar overzicht

Deel op:

en opmerkelijke video verscheen op YouTube: vijf kwartier lang kunt u een rondetafelgesprek zien over mensenhandel, &human trafficking’, bij de Amerikaanse dominicanessen van vrede. Zr. Marjolein Bruinen, dominicanes van Bethanië, legt uit.

Mensenhandel gaat over het werven, vervoeren en onderbrengen van mensen, door middel van bedreiging met of gebruik van geweld of andere vormen van dwang, afpersing, fraude, misleiding of misbruik van een kwetsbare positie. Het doel van mensenhandel is vaak uitbuiting in de prostitutie, andere vormen van seksuele uitbuiting of gedwongen arbeid, tot zelfs het wegnemen en doorverkopen van organen toe.

Slachtoffers komen terecht in de prostitutie, ze worden tewerkgesteld als au pair, schoonmaakster, bouwvakker of in de horeca of tuinbouw. Soms worden mensen ook aangezet om te bedelen. Het gaat wereldwijd om grote aantallen mensen en om miljarden dollars &omzet’.

De film zoals die op YouTube te zien is.

Meer dan twintig jaar geleden hebben zusters, die uit de missie terugkwamen, het initiatief opgevat om iets te doen tegen (vooral seksuele) uitbuiting en voor de opvang van slachtoffers. Daaruit is in de loop van de jaren de SRTV ontstaan: de Stichting Religieuzen Tegen Vrouwenhandel. De SRTV is op haar beurt weer lid van het Europese netwerk (RENATE) en via Europa van het wereldwijde netwerk Talitha Kum.

zr. Marjolein Bruinen o.p.

Zr. Marjolein: &Op deze manier zijn tienduizenden vrouwelijke religieuzen – ieder op haar plek op de wereld – actief tegen uitbuiting en in opvang van slachtoffers. Meestal in samenwerking met overheidsinstanties (in Nederland bijvoorbeeld BlinN, CoMensHa, IOM en de politie.’

&Om vrouwen in de verschillende landen te ondersteunen ontwerpen we projecten, zoals een kaarsenproject en sieradenproject in Kenia, een naaiatelier in de Dominicaanse Republiek, onderwijs voor kinderen van slachtoffers in Thailand, opvanghuis slachtoffers Nigeria, Albanië, Indonesië, voorlichtingsproject Kameroen enz.’

&Zelf ben ik al jarenlang actief via en voor de SRTV door het vertalen van waarschuwingsfolders in het Lets en Russisch, door het verspreiden daarvan, door het opvangen in Letland van slachtoffers en het waarschuwen van eventuele potentiele slachtoffers en hier in Nederland door lezingen en interviews.’

&Human trafficking is een zeer actueel thema, helaas nu pas, terwijl het fenomeen al zo lang bestaat en er door een aantal “Roependen in de woestijn” ook al lang aandacht voor gevraagd werd. Veel regeringen, en niet alleen in de minder rijke landen, negeren het probleem. Want als ze het zouden zien, zouden ze er iets aan moeten doen en daarvoor ontbreekt vaak geld, mankracht, maar ook moed. Want “de vijand” is uiterst sterk en slim. Er wordt immers met human trafficking al meer verdiend dan met drugs (wapens staan nummer 1). Vandaar dat een politicus, die afhankelijk is van de stemmen van velen, zich niet aan dit onderwerp waagt.’

&Ons rest niets anders dan doorgaan met voorlichtingswerk en opvang van slachtoffers. We hebben geen grafieken om aan te tonen of er succes geboekt wordt. Dat is ook heel moeilijk vast te stellen. Maar – net als het jongetje in het verhaal van Augustinus, waar deze aan hem vroeg, waarom hij van de duizenden zeesterren die op het strand lagen te verdrogen, er maar een paar in het water terug kon gooien, terwijl hij de anderen niet kon helpen – antwoorden wij: “Maar voor die paar was het van levensbelang”.’

Zie SRTV

U kunt zr. Marjolein bereiken via e-mail
dominicanessen van Bethanië