16 Januari 2014

Twintig jaar Leerhuis Spiritualiteit

Ga naar overzicht

Deel op:

et Leerhuis Spiritualiteit is opgericht vanuit de rk-geloofsgemeenschap Het Steiger te Rotterdam, die per 1 januari formeel is opgegaan in de Johannesparochie. Het Leerhuis bestaat in 2014 twintig jaar en gaat voorlopig door met &mystiek op straatniveau’.

In 2003 verscheen dit boek van Leo de Jong o.p., alleen nog antiquarisch te verkrijgen.

Het doel was en is om mensen te bereiken binnen en buiten de officiële kerken, die behoefte voelen om zich nader te bezinnen op de bronnen van elke godsdienst: de spiritualiteit en de mystiek in hun verscheidenheid aan vormen. De inzet van het initiatief was van meet af aan een pastorale, in gesprek te zijn met deelnemers in hun vragen en ervaringen. Dit streven kreeg de naam &Mystiek op Straatniveau’.

Initiatiefnemer van dit leerhuis is Leo Raph. de Jong o.p. Het initiatief paste en past in de ontwikkeling van Het Steiger van parochiegebonden kerk naar citykerk.

Het leerhuis organiseert tal van cursussen, deels ook met leraren van buiten, die vanuit hun eigen meesterschap helpen bij het in contact komen met bovengenoemde bronnen. Specialiteit is de Rijnlandse mystiek, een van de grote mystieke stromingen in West-Europa. Daarnaast wordt alweer tien jaar maandelijkse zenmeditatie-cursussen gegeven.

Ook werd een aantal publicaties ontwikkeld, voor een deel in samenhang met de cursussen. Zij dragen alle de naam &Mystiek op Straatniveau’. De twee meest recente publicaties hebben als naam: &God rijpt’ en &God als zoekrichting’.

Daarnaast worden reizen begeleid, op zoek naar bronnen van de West-Europese cultuur en spiritualiteit. De komende weken worden programma-onderdelen van dit voorjaar aangekondigd op deze website.