20 Januari 2014

Leven met Dominicus

Ga naar overzicht

Deel op:

ij of Zij is niet alleen oorzaak, maar ook kritische beschouwer van de bestaande orde.

Baptiste Tuin o.p.

En dan is daar een onbekende Spanjaard: Dominicus de Guzman. Hij is priester en staat met hart en ziel in de kerk van zijn dagen. Maar die kerk is er niet best aan toe. Dominicus heeft ernstige vragen: over het pastoraat, over de slechte theologische achtergrond van priesters en de weelderige levenswandel van de hogere geestelijkheid, over de groepen kritische gelovigen in de verschillende evangelische bewegingen – de Katharen en de Waldenzen – zeg maar de Acht-Mei-Beweging en de Mariënburggroep.

Dominicus zoekt antwoord op de vragen van zijn tijd, net als zijn collega en tijdgenoot Franciscus. Allebei leggen ze de vinger op een zere plek. Franciscus verkondigt en beleeft de armoede. Dominicus zet een beweging op gang van verkondigers: van beschouwing, actie en studie: van zoals we het vandaag hier noemen: zin krijgen en doorgeven.

Het is een teken van echt geloof om van buitenaf durven kijken naar onszelf, vooral naar de vragen die we delen met velen en waar de officiële kerk niet echt voor open staat, toen niet en helaas nòg niet. Vragen als:

– Hoe gaan we om met onze traditie, onze wortels, ons verleden en onze toekomst?
– Wat verbindt ons als we hier samenkomen rond woord, brood en beker?
– Hoe verhouden we ons tot de multiculturele en multireligieuze samenleving? Criminaliteit, seksualiteit en het kerkelijk ambt?

Die vragen zullen leiden tot: &Hier gaan onze wegen uiteen’  of tot &Hier leren we van!’

De God van het leven roept mensen weg uit de bestaande situaties, uit wat wij ervan gemaakt hebben. Hij of Zij is niet alleen oorzaak, maar ook kritische beschouwer van de bestaande orde. Hij wenkt en lokt ons toe naar zijn bedoelingen, naar zijn visioen en zo geeft Hij met de mens richting aan de geschiedenis, aan onze zingeving, aan ontvankelijkheid.

Dat is een mentaliteit, een spiritualiteit, die wel eens problemen zou kunnen geven met de officiële kerkelijke leer. Het is heel goed mogelijk, dat wij daar in de nabije toekomst mee te maken krijgen, als wij kiezen voor een levende en inhoudelijk goed uitgeruste geloofsgemeenschap.

Ook dat hoort bij de dominicaanse traditie!

Ontleend aan de overweging van zr. Baptiste Tuin o.p. in de Haagse Dominicus op 19 januari 2014, bij de eerste van drie vieringen rond thema’s uit het boek &Leven met Dominicus’.

Zie 'Leven met Dominicus’ in Haagse Dominicus
Boeksignalement: Leven met Dominicus