19 December 2013

Martina Heinrichs in Wereldraad 'Religions for Peace'

Ga naar overzicht

Deel op:

artina Heinrichs, sinds jaar en dag als theologe en programmamaker verbonden aan het Dominicanenklooster Huissen, is gekozen in de Wereldraad van Religies voor Vrede. Dat meldt de website nieuwwij.nl.

Martina Heinrichs

'Religions for Peace’ is een wereldwijd netwerk, waarin zich zo’n vijftig jaar geleden alle wereldreligies hebben verenigd in een gezamenlijk initiatief voor vrede en interreligieuze dialoog. Belangrijke doeleinden zijn: de bestrijding van het misbruik maken van religies alsmede de bevordering van respect voor elkaar en voor de verschillen tussen de religies. Het netwerk bestaat uit een wereldraad van religieuze leiders, zes regionale interreligieuze raden en meer dan zeventig nationale raden, daarnaast een wereldwijd vrouwen- en jeugdnetwerk.

Martina Heinrichs werd vanuit het Europese interreligieuze vrouwennetwerk van Religions for Peace – waarvan zij als co-presidente van het Oecumenisch Forum van Christenvrouwen in Europa deel uitmaakt – genomineerd om te kandideren voor een zetel in de wereldraad met de opdracht om de stem van gelovige vrouwen uit Europa meer te laten klinken in de wereldraad die tot nu toe voornamelijk door mannelijke hoogwaardigheidsbekleders was samengesteld. Op de 9e wereldassemblee, die in november 2013 in Wenen werd gehouden, is zij gekozen voor dit ambt. In de nieuwe wereldraad is het aandeel van vrouwen gestegen tot 25 procent.

Martina Heinrichs is ook werkzaam als theologe en programmacoördinatrice bij de Stichting Dominicanenklooster Huissen in Nederland waar op 22 en 23 februari 2014 een dialoogweekend 'Vrouwen lezen in Koran en Bijbel’ plaatsvindt. Voor meer informatie over dit weekend: klik hier.

Bron: Nieuwwij.nl

Zie ook Religions for Peace