10 December 2013

Jan van Hooydonk in Het Vermoeden

Ga naar overzicht

Deel op:

l jong werd Jan van Hooydonk (1954), redacteur van opinieblad Volzin, geraakt door de Dominicanen. In het IKON-programma Het Vermoeden vertelt hij over zijn bezieling en de adventspreek van Antonio de Montesinos in 1511.

Jan van Hooydonk. Foto: Christiaan Krouwels

Herhaling: Nederland 2 op zaterdag 21 december, 11.00 u

De uitzending is hier al terug te kijken

Na Erik Borgman en Henk Jongerius is Jan van Hooydonk de derde dominicaan in het langlopende interviewprogramma van Annemiek Schrijver.

Het verkondigend leven, niet in de hoogte maar in de diepte en breedte, inspireerde Jan van Hooydonk tot het mede oprichten van de dominicaanse lekengemeenschap. Het is de balans tussen denken en doen die hem bezielt, en het besef dat we leven van wat wij hebben ontvangen. &De zin van het christendom’, zegt hij, &is dat je er mag zijn’.

In zijn visie moet het evangelie toehoorders wakker schudden. Dat probeerde ruim 500 jaar geleden Fray Antonio de Montesinos, dominicaan in Santo Domingo, ook te doen. Hij keerde zich openlijk tegen het systeem van de Spaanse overheersers, die de Indiaanse bevolking gewetenloos uitbuitten: 'Zegt eens: met welk recht en met welke gerechtigheid houden jullie die indianen gevangen in een gruwelijke en verschrikkelijke slavernij? Met welk recht hebben jullie afschuwelijke oorlogen tegen deze volkeren gevoerd? Woonden zij niet in hun eigen lieflijke en vredelievende landen en hebben jullie niet velen van hen uitgeroeid door de dood en ongehoorde gruweldaden?’

De Montesinos hield zijn donderpreek op de vierde zondag van de Advent in het jaar 1511. Nu leest Van Hooydonk diens rebelse woorden voor. Zijn wij er in de tussenliggende eeuwen op vooruit gegaan? Van Hooydonk noemt zichzelf geen pessimist, maar ook geen loze optimist; hij gelooft dat als Christus in ons geboren wordt, wij een nieuw mens kunnen worden. &Als gelovige besef ik dat we leven van de hoop en dat die ons gegeven is. We mogen ons voorbereiden op de komst van het licht.’

Zie ook:
Uitzending van Erik Borgman in Het VermoedenUitzending van Henk Jongerius in Het Vermoeden
Informatie over de Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland
Een actuele preek uit 1511