20 December 2013

Alles gaat voorbij

Ga naar overzicht

Deel op:

aar komt die kracht vandaan? Hoe kan het dat Johannes, Mandela, Havel en u en ik het uithouden in soms onmogelijke situaties?

In zijn boek Brieven aan Olga, beschrijft Vaclac Havel zijn gevangenisperiode. Ook zo’n persoon als Nelson Mandela, van gevangene naar president! Op 11 januari 1981 schrijft hij aan zijn vrouw Olga: 'Ik ben tot een belangrijke conclusie gekomen, namelijk dat alles vergankelijk is. Iedere crisis, depressie, iedere mislukking, iedere ingewikkelde en schijnbaar onoplosbare situatie, kortom, al het nare heeft toch altijd een goede eigenschap, het gaat voorbij – zelfs wanneer het op een gegeven moment uiterst onwaarschijnlijk lijkt – het gaat hoe dan ook voorbij en er moet een eind aan komen. Dat geldt, dat hoop ik tenminste, ook voor mijn verblijf in de gevangenis’.

Waar komt die kracht vandaan? Hoe kan het dat Johannes, dat Havel, Nelson Mandela, dat wij, u en ik het uithouden in soms onmogelijke situaties? Menselijkerwijs lijken dingen onmogelijk, maar toch …

Jesaja schenkt ons beelden van 'onmogelijke’ situaties: zwaarden worden ploegscharen – een panter en een bokje samen – een bloeiende woestijn. Het onmogelijke wordt mogelijk. De werken die Jezus verricht zijn het keurmerk van zijn identiteit. Zoals bij Jesaja het komen van God herkend kan worden aan het geschieden van de dingen die je niet zo mogelijk had gehouden, zo is dat bij Jezus ook. Verlos ons, laat er vrede komen, vervul wat mensen dromen.

Fragment uit de overweging van lekendominicaan Ineke van Cuijk op 15 december in Huissen.