01 November 2013

‘Zo komt het licht naar binnen’

Ga naar overzicht

Deel op:

n alle gebrokenheid van het leven “ja” zeggen tegen Gods stem en je verbinden aan de Orde van de Predikers. Dat deden afgelopen zondag lekendominicanen Yvonne Riemeijer en Roy Clermons in een feestelijke, maar ook stemmige professieviering in het dominicanenklooster in Zwolle.

Mies Singendonk

Yvonne Riemeijer (45) legde haar eerste professie af in de handen van de DLN-voorzitter Gerard van Etten. Roy Clermons (39) bekrachtigde met zijn handtekening zijn professie van drie jaar geleden. Vele broeders dominicanen, dominicanessen, lekendominicanen, vrienden en familieleden woonden het professiefeest bij.

Lekendominicaan Mies Singendonk bracht in haar overweging de inspirerende figuur van Mozes levensecht voor het voetlicht. Hoe hij van vondeling die werd opgevoed als een Egyptische prins, uiteindelijk als schapenhoeder werd geroepen door God.

“En Mozes vraagt naar Gods naam, een naam die je kan aanroepen én die een belofte vertegenwoordigt. Mozes, die ziet, stilstaat, luistert, hoort en gehoor geeft. Het antwoord op de vraag naar de naam van God ligt besloten in een gebeuren. Het gebeuren van mensen die geroepen worden, en gehoor geven. Ook vandaag de dag. Want vandaag geef jij, Yvonne, gehoor aan jouw roeping. Gehoor geven aan deze roeping wijst naar zending. We zijn allemaal gezonden om herder te zijn voor elkaar, onze naasten.

Daarvoor moeten we durven zien, durven horen. Daarvoor moeten we overdenken, gebaande paden verlaten en durven spreken en handelen. Net zoals Mozes niet vast houden aan wat geweest is, maar gaan op weg. Met zachte krachten kieren en scheuren laten vallen in de muren van een weerbarstige en soms donkere werkelijkheid. Waar doorheen dan het licht naar binnen kan. Dat licht, dat teken is van de hoop en de belofte dat we niet eerst volmaakt hoeven te worden, maar voor God goed genoeg zijn om elkaars broeder, zuster en herder te zijn.”

mozesBij het licht van een brandende fakkel lieten Roy Clermons en zijn medebroeder Thijs Caspers in een prachtig duet met gitaarbegeleiding de overweging weerklinken in het lied Anthem van Leonard Cohen: “There is a crack in everything. That’s how the light gets in” (In alles zit een scheur, zo komt het licht naar binnen).
Na afloop van de viering werd het feest voortgezet met een feestelijke receptie.

Klik hier voor de volledige Overweging professieviering 2013