18 November 2013

Wat je zegt, dat ben je zelf

Ga naar overzicht

Deel op:

a door met zijn wie je bent, want de Eeuwige zíet.

&Laat je hoofd niet op hol brengen. Ga temidden van het tumult rustig door met te zijn die je bent, met te doen wat gedaan moet worden. Vertrouw op de kracht die je van binnen gegeven wordt en die je sterker maakt dan al het lawaai om je heen.’

Jezus raadt aan te spreken &met een wijsheid en een taal waar niemand tegenop kan’. Dat is geen knappe of geleerde taal, maar zó spreken dat er weinig tegen in te brengen is, omdat het echt is.

Ook wij kunnen uit dit evangelie kracht putten, op momenten dat wij ons voelen als &de laatsten, die het licht uitdoen’, een bezienswaardigheid in een ontkerkelijkte maatschappij die godsdienst achterhaald vindt of zelfs gevaarlijk.

Midden in de dood zijn wij in het leven, zingt een lied, midden in de afbraak is de opbouw aan het werk. Want de komst van de Heer, de nieuwe wereld die er aan komt, is geen breuk met wat wij hier op aarde zijn: dan wordt juist openbaar wat er nu in ons schuilt.

Wat in onze wereld vaak wordt overschreeuwd en weggedrongen in de strijd om de kijkcijfers, wordt door God dan naar boven gehaald en aan het licht gebracht.

Het eeuwige Licht zet in het volle licht, datgene wat in de schaduw valt en niet wordt opgemerkt.

*

Uit de overweging van Jozef Essing o.p., van 17 november 20134. Gelezen: Lucas 21, 5-19